Preskocit navigáciu

Návšteva ANA u CSS MAT D-30


Návšteva ANA u CSS MAT D-30

Do priestorov CSS MAT D–30 zavítala vzácna návšteva. Plk. Habbibulaha, veliteľa Delostreleckej školy z Kandaháru a jeho technického dôstojníka, mjr. Fazelrabbima, v sprievode pplk. Shira, veliteľa 4. Kandaku 205. zboru ANA, privítal v priestoroch CSS MAT D – 30 npor. Michal Németh.

Afgánski hostia sa zaujímali o spoluprácu slovenských poradcov a príslušníkov delostreleckej roty 4KDK/205 ANA pri opravách a údržbe húfnic D -30 pre afgánsku národnú armádu. Príjemne boli prekvapení nárastom vedomostí a zručností, ktorý nastal u vojakov ANA pod odborným vedením a dohľadom slovenských poradcov. Hostia si prezreli už opravené húfnice D – 30 a následne aj jeden kus D – 30 v procese opravy, čo vyústilo do zanietenej odborno–technickej diskusie. Návšteva upevnila vzťahy a spoluprácu medzi koaličnými silami a Afganskou národnou armádou. Na záver svojej návštevy ocenil plk. Habbibulah prácu a prínos slovenských poradcov z CSS MAT D -30 tímu pre rozvoj Afganskej národnej armády.

Slovenský poradenský tím, súčasť CSS MAT, pôsobí v priestore mnohonárodnej základne Tarin Kowt od septembra minulého roka. Jeho úlohou je oprava a výcvik personálu ANA. Táto úloha je v súčasnosti jednou z priorít genmjr. Abramsa, veliteľa regionálneho veliteľstva juh; náš tím jediným v priestore operácie poskytujúcim tieto služby v rozsahu, ktorý by iné participujúce národy riešili cestou odsunu húfnic do opravárenských závodov mimo územia Afganistanu. Pridanou hodnotou vzájomnej spolupráce je výcvik personálu ANA na takej úrovni, že v súčasnej dobe je zvažovaná možnosť výstavby Centra výnimočnosti pre oblasť opráv delostreleckého systému D-30 v Tarin Kowte, na výstavbe ktorého by sa podieľali príslušníci OS SR nasadení v tomto priestore.

Slovenský kontingent v Tarin Kowte, počtom síce malý, prispieva nemalou mierou k pripravenosti ANA na prevzatie zodpovednosti za bezpečnosť v priestore nasadenia a tým prispieva k pozitívnemu obrazu Slovenskej republiky v očiach koaličných síl.


Návšteva ANA u CSS MAT D-30Návšteva ANA u CSS MAT D-30Návšteva ANA u CSS MAT D-30Návšteva ANA u CSS MAT D-30Návšteva ANA u CSS MAT D-30Návšteva ANA u CSS MAT D-30Návšteva ANA u CSS MAT D-30Návšteva ANA u CSS MAT D-30

Autor: OS SR - kpt. Martin Miklan , Foto: autor - Dátum: 25.02.2013
Čítanosť: 8482
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share