Preskocit navigáciu

Cvičenie Winter Harvest - Zimný zber


Cvičenie Winter Harvest - Zimný zber
Winter Harvest teda zimný zber, to bol podtitul odborného taktického cvičenia personálu pripravujúceho sa na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEA pre rotácie jún a september 2013. OTC bolo vykonané vo Výcvikovej jednotke vojenských misií Práporu výcviku v Martine od 18.2 do 22.2.2013 a bolo vyvrcholením hlavnej časti trojtýždňového výcviku personálu.
Cvičenie riadili príslušníci oddelenia špeciálnej prípravy Výcvikovej jednotky vojenských misií Práporu výcviku v Martine pod vedením majora Rybára a kapitána Sikela, za aktívnej účasti ďalších skúsených profesionálnych vojakov Práporu výcviku s bohatými skúsenosťami z operácií EUFOR ALTHEA a ISAF.
Samotný názov OTC vyjadroval hlavné zameranie cvičiacej jednotky, ktorým bol zber, spracovanie a predkladanie informácií nadriadenému veliteľstvu. Snahou riaditeľstva cvičenia EXDIR (Exercise directorate) bolo navodiť celé spektrum incidentov, s ktorými sa počas doterajšieho pôsobenia v operácii stretli príslušníci styčných a pozorovacích tímov LOT (Liaison observation teams), koordinačného centra LOT – LCC (LOT coordination centre) a národného podporného prvku NSE (National support element). Aj preto prebiehalo cvičenie na relatívne veľkom území okresu Martin na Posádkovom cvičisku Sučany a v obciach Košúty, Diaková, Tomčany, Dražkovce, Žabokreky, Nolčovo, Konské, Podhradie, Sučany, Turčianska Štiavnička, Sklabinský Podzámok za využitia verejných komunikácií, kde boli jednotlivým tímom stanovené hliadkovacie trasy. V ústrety požiadavkám EXDIR vyšli všetci zástupcovia spomenutých samospráv a pripravili skvelé podmienky pre stretnutia organizované v rámci rozohry cvičenia. Príslušníci jednotlivých LOT si mali možnosť precvičiť svoje praktické zručnosti a teoretické vedomosti v získavaní informácií, vyťažovaní miestneho obyvateľstva, vyjednávaní s kľúčovými osobnosťami miestnych samospráv a práci s tlmočníkmi v reálnych podmienkach. Celé cvičenie prebiehalo v anglickom jazyku a náležite preverilo schopnosti jednotlivcov aj v tejto oblasti v hovorenej aj  v písanej forme.
So zvýšenou náročnosťou boli preverení aj dôstojníci predurčení na pozície veliteľov LOT domov a jednotlivých tímov, keď museli zvládnuť plánovací proces pre svoju činnosť – TLP (Troop leading procedures), ale aj samotné manažovanie činnosti práce LOT domov, prípravu na stretnutia, riadenie činnosti pri spracovávaní hlásení, prípravu a prednes operačných brífingov (Briefing performance).
Cvičiaci veliteľ LCC spolu so svojim štábom riadil činnosť všetkých LOT domov ako „očí a uší EUFOR“ a v pozícii staršieho národného predstaviteľa SNR (Senior national representative) aj národný podporný prvok NSE. Činnosť  LCC riadil vyšší riadiaci prvok tzv. HICON (Higher control), ktorý rozohrával situáciu podľa zoznamu hlavných udalostí a incidentov (MEL/MIL).
Podporu cvičenia technikou zabezpečili podporné jednotky Práporu výcviku a jednotky veliteľstva SLPS. Spojenie mobilnými telefónmi zabezpečila Základňa stacionárnych komunikačných systémov cestou Odboru pre podporu operácií VSVaP.
V roku 2011 OS SR prevzali zodpovednosť za 3 styčné a pozorovacie tímy V Novo Sarajeve, Foči a Višegrade. Hlavnými úlohami LOT tímov je zabezpečovanie styku s predstaviteľmi miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií a štruktúrami medzinárodných organizácií v priestore operácie, s cieľom zabezpečiť adekvátnu reakciu EÚ na prípadné zmeny bezpečnostnej situácie. SR je od 1. septembra 2012 vedúcou krajinou v LCC, ktoré dohliada na monitorovanie situácie (Situation Awareness) na celom území Bosny a Hercegoviny. Za celkovú prípravu personálu do operácie EUFOR ALTHEA zodpovedá veliteľ SLPS. Povereným zariadením v oblasti výcviku je Výcviková jednotka vojenských misií Práporu výcviku.

Cvičenie Winter Harvest - Zimný zberCvičenie Winter Harvest - Zimný zberCvičenie Winter Harvest - Zimný zberCvičenie Winter Harvest - Zimný zberCvičenie Winter Harvest - Zimný zberCvičenie Winter Harvest - Zimný zberCvičenie Winter Harvest - Zimný zberCvičenie Winter Harvest - Zimný zber

Autor: pplk. Ladislav Kisel , Foto: rtm. Peter Poláček, kpt. Peter Chlebko - Dátum: 25.02.2013
Čítanosť: 6670
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share