Preskocit navigáciu

Na odbornom zhromaždení sa riešili aktuálne otázky logistiky


Na odbornom zhromaždení sa riešili aktuálne otázky logistiky

Súčasný stav vojenskej logistiky a budúce výzvy boli témami Odborného zhromaždenia logistiky OS SR, ktoré sa uskutočnilo 13. marca v Spoločnom centre materiálového manažmentu v Trenčíne za účasti najvyšších funkcionárov logistiky.

Zamestnanie otvoril náčelník Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR brigádny generál Juraj Krištofovič, ktorý zhodnotil súčasný stav v oblasti logistiky a informoval o výzvach, ktorým bude logistika čeliť v najbližšom období. Náčelník odboru logistiky Štábu pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR plukovník Peter Šimek zhodnotil plnenie hlavných úloh vo výcvikovom roku 2012 a hlavné ciele v oblasti logistiky v budúcom období.

Okrem vyhodnotenia minulého výcvikového roka boli účastníci zhromaždenia informovaní aj o zmenách organizačnej štruktúry, kompetenciách a úlohách Agentúry správy majetku MO SR, metodických pokynoch na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a zmenách postupov v obehu dokladov. Zároveň boli účastníci zhromaždenia oboznámení s vyhodnotením plnenia plánu obstarávania zákaziek v minulom roku, prípravou plánu na rok 2013 a metodickými usmerneniami k interným normatívnym aktom v oblasti obstarávania a financovania. Medzi prezentovanými témami bol aj systém kontrolnej činnosti v oblasti užívania hnuteľného majetku štátu a systém kodifikácie, katalogizácie a správy číselníkov materiálu v rezorte obrany. Prednášajúci sa dotkli aj otázok zmien vo vystrojovaní profesionálnych vojakov a nového systému distribúcie, zásobovania distribučnými strediskami OS SR a vyťažovanie vozidiel v stave bezpečnosti. V súvislosti s úlohami logistiky vo výcvikovom roku 2013 boli účastníci oboznámení so zabezpečením pripravovaného medzinárodného cvičenia Capable Logistician 2013, prípravou koncepcií rozvoja spôsobilostí logistiky v roku 2013 a výstavbou logistických jednotiek v súlade s rozvojovým plánom. Medzi prezentované informácie patrila aj príprava komplexnej analýzy poskytovaných stravovacích služieb a Koncepcia zabezpečenia skladovania, zásobovania, distribúcie PHM a modernizácie techniky PHM v OS SR s výhľadom do roku 2020.

Okrem zástupcov logistiky sa zamestnania zúčastnili zástupcovia Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš pod vedením vedúceho katedry manažmentu profesora Ing. Milana Sopóciho, PhD. Zo Sekcie ekonomiky MO SR sa zúčastnili riaditeľ Odboru financovania a konsolidácie Ing. Jozef Kardoš a riaditeľka Odboru rozpočtovej politiky Ing. Marianna Vranková. Z Agentúry správy majetku MO SR prijal pozvanie riaditeľ Ing. Dušan Gavlas.

Hlavné ciele odborného zhromaždenia logistiky boli splnené, zároveň sa potvrdila nevyhnutnosť pravidelného organizovania odborných zhromaždení predovšetkým z dôvodu výmeny najnovších informácií a skúseností v oblasti logistiky a prehĺbenia vzájomných pracovných vzťahov medzi hlavnými funkcionármi logistiky.


Na odbornom zhromaždení sa riešili aktuálne otázky logistikyNa odbornom zhromaždení sa riešili aktuálne otázky logistikyNa odbornom zhromaždení sa riešili aktuálne otázky logistikyNa odbornom zhromaždení sa riešili aktuálne otázky logistiky

Autor: OS SR - kpt. Rastislav Koža , Foto: autor - Dátum: 18.03.2013
Čítanosť: 10101
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share