Preskocit navigáciu

Zasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠ


Zasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠ

Stáli členovia Vojenskej rady náčelníka Generálneho štábu OS SR sa dnes 27. marca 2013 stretli na jej druhom tohtoročnom zasadnutí.

Dôležitým materiálom predloženým na dnešné rokovanie bola koncepcia rozvoja motorizovaných spôsobilostí. Dokument predložil veliteľ Pozemných síl a poskytol prezentáciu návrhov a možných odpovedí na zadefinovanie spôsobilostí motorizovanej jednotky, jej hlavných druhov techniky a výzbroje, možných organizačných štruktúr, zadefinovanie výcviku personálu a ostatných podporných úloh. Uvedený materiál generálporučík Vojtek schválil.

Ďalším dôležitým schváleným materiálom bola koncepcia rozvoja spôsobilostí velenia, riadenia a prieskumu vzdušných síl, ktorú na rokovanie predložil veliteľ Vzdušných síl. Jej účelom je analýza súčasného stavu a návrh ďalšieho postupu rozvoja, s cieľom zabezpečiť elimináciu negatívnych vývojových trendov a dosiahnutie nevyhnutných operačných spôsobilostí na bezproblémové plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, z Obrannej stratégie SR, z členstva SR v NATO, EÚ a zabezpečiť plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

V ďalšej časti programu sa prítomní oboznámili s informáciami o splnení úloh prípravy a nasadenia jednotiek do operácií medzinárodného krízového manažmentu, o stave plnenia úloh k príprave medzinárodného logistického cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2013. Cieľom cvičenia je koordinácia a rozvoj spoločných logistických postupov medzi zúčastnenými štátmi v súlade so štandardami NATO, ako aj overenie vzájomnej použiteľnosti logistických systémov a prostriedkov. Hlavným poslaním cvičenia je zvýšenie a rozvoj interoperability, ktorá je jednou z hlavných priorít NATO v oblasti logistiky. Členovia Vojenskej rady sa tiež oboznámi s plnením úloh v oblasti Plánu obstarávania zákaziek a so základnou stratégiou očkovania v rezorte MO SR.

Na záver zasadnutia náčelník GŠ generálporučík Vojtek nezabudol prítomným poďakovať za kvalitné spracovanie materiálov, aktivitu počas rokovania a vytvorenie podnetnej atmosféry a poprial prítomným a všetkým príslušníkom OS SR príjemné prežitie nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov.


Zasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠZasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠZasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠZasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠZasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠZasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠ

Autor: KaNGŠ - Andrea Hankoščáková , Foto: OS SR - mjr. Milan Vanga - Dátum: 27.03.2013
Čítanosť: 6972
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share