Preskocit navigáciu

Výročie vstupu Slovenskej republiky do NATO


Výročie vstupu Slovenskej republiky do NATO

Vážení príslušníci Ozbrojených síl SR,


pred deviatimi rokmi, 26. marca 2004, členské krajiny NATO podpísali protokol o pristúpení SR k Severoatlantickej zmluve. Pre Slovensko sa otvorila väčšina výborov NATO. Parlamenty členských krajín NATO uzatvorili ratifikáciu prístupových protokolov v marci 2004. Prístupové krajiny postupne predložili ratifikačné dokumenty Washingtonskému depozitu zmlúv. Slovenská republika sa týmto oficiálne stala členom Severoatlantickej aliancie 29. marca 2004.

Slovenská republika si už v prístupovom procese uvedomovala, že členstvo nebude znamenať iba potvrdenie integračných snáh, ale prinesie so sebou obrovskú zodpovednosť v podobe ešte aktívnejšej medzinárodnej angažovanosti. Aliancia v období nášho vstupu začala komplexný proces transformácie pod názvom NATO 21. storočia. Už počas roku 2004 sa naštartovali dva vzájomne sa prekrývajúce procesy: napĺňanie časového plánu reforiem a napĺňanie Cieľov síl 2004. V súvislosti so vstupom do Aliancie sa Slovenská republika začala zúčastňovať procesu obranného plánovania a budovania ozbrojených síl, plne kompatibilných a interoperabilných s NATO. Táto úloha sa uskutočňovala a stále uskutočňuje v dvojročných cykloch prostredníctvom Cieľov síl.

Výborné splnenie úloh v operáciách je tým najlepším dôkazom toho, že Slovenská republika si plní záväzky voči Severoatlantickej aliancii ako plnoprávny člen a dôveryhodný partner. Príslušníci Ozbrojených síl SR sa počas nášho členstva v NATO zúčastnili v rámci koaličných zoskupení operácií KFOR v Kosove a ISAF v Afganistane. 30. septembra 2010 sme ukončili plnenie našich operačných úloh a tým aj naše 11-ročné pôsobenie v operácii KFOR v Kosove, v ktorej sa za celé obdobie vystriedalo 2004 slovenských mužov a žien v uniformách. V operácii ISAF v Afganistane sa od roku 2004 vystriedalo už 2782 príslušníkov našich ozbrojených síl. Nadobudnuté skúsenosti z operácií, spoločných cvičení s koaličnými partnermi a z pôsobenia našich príslušníkov vo veliteľských štruktúrach síl NATO pravidelne využívame v cykle obranného plánovania a pri revíziách dlhodobých plánov rozvoja Ozbrojených síl SR.


Vážení príslušníci Ozbrojených síl SR,


ďakujem Vám, ako i všetkým Vašim predchodcom, za Váš osobný podiel na historickom úspechu Slovenskej republiky v podobe dosiahnutia plnoprávneho členstva v Severoatlantickej aliancii. Zároveň mi dovoľte vyjadriť vďaku za Váš prínos k budovaniu ozbrojených síl počas obdobia deviatich rokov nášho členstva. Spoločne si zaželajme, aby zodpovednosť a profesionalita, ktoré si súčasnosť vyžaduje, boli neustálou výzvou v našej profesionálnej vojenskej kariére. Som presvedčený, že s plnením nášho poslania a povinností vyplývajúcich z nášho členstva v NATO sa aj v budúcnosti vyrovnáme s odhodlaním a so cťou, tak ako počas uplynulých deväť rokov.Autor: Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Peter Vojtek , Foto: Ilustračné foto - Internet - Dátum: 28.03.2013
Čítanosť: 9026
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share