Skúšky v rámci overenia postupov obnovenia bezpečnosti na vybraných druhoch leteckej munície pomocou EOD zariadení


Skúšky v rámci overenia postupov obnovenia bezpečnosti na vybraných druhoch leteckej munície pomocou EOD zariadení
Na základe Plánu odborných úloh NC EOD na VR 2013 boli v dňoch 11.3.-28.3.2013 v priestoroch VTSÚ Záhorie vykonané skúšky overovania postupov obnovenia bezpečnosti (RSP) na vybraných druhoch leteckej munície pomocou EOD zariadení.
Skúšky boli vykonané určenými príslušníkmi Národného centra EOD Nováky v súčinnosti s VTSÚ Záhorie.
 
Cieľom týchto skúšok bolo získať potrebné poznatky, relevantné informácie, fotodokumentáciu a videozáznamy, ktoré budú aplikovateľné pri spracovávaní technologických postupov obnovenia bezpečnosti (RSP) prostredníctvom EOD zariadení, určených na posúdenie, verifikáciu a validáciu použitých metód RSP. Tieto informácie budú importované do databázy EOD IS pre potreby príslušníkov EOD jednotiek nasadených v operáciách MKM. 

Skúšky v rámci overenia postupov obnovenia bezpečnosti na vybraných druhoch leteckej munície pomocou EOD zariadeníSkúšky v rámci overenia postupov obnovenia bezpečnosti na vybraných druhoch leteckej munície pomocou EOD zariadení

Autor: ORS/NC EOD - Dátum: 03.04.2013
Čítanosť: 12963
Verzia pre tlač

Skočiť na menu