Preskocit navigáciu

Vojenské výbory NATO a EÚ rokovali o aktuálnych bezpečnostných otázkach


Vojenské výbory NATO a EÚ rokovali o aktuálnych bezpečnostných otázkach

V dňoch 14. až 16. mája 2013 sa najvyšší vojenskí predstavitelia spojeneckých a partnerských krajín stretli v Bruseli, aby prerokovali aktuálne otázky operácií, transformácie Aliancie a spolupráce s partnerskými krajinami.

Vo Vojenskom výbore NATO začali rokovanie za účasti hlavného veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) amerického generála Philipa M. Breedlovea a hlavného veliteľa spojeneckých síl NATO pre transformáciu (SACT) francúzskeho generála Jean-Paula Palomérosa. Na úvod rokovania sa uskutočnilo neformálne stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Andersom Fogh Rasmussenom, ktorý priniesol do pozornosti otázky moderného pirátstva, terorizmu a kybernetickej obrany v meniacom sa bezpečnostnom prostredí a nutnosť hľadať nové riešenia ako im čeliť. Témami boli aj otázky rozpočtových problémov členských krajín a s tým spojených výdavkov na obranu, hľadanie spôsobov zaistenia nedostatkových spôsobilostí a udržanie kredibility Aliancie. Výbor prerokoval aj iniciatívu Connected Forces, uplatňovanie viacnárodného prístupu v oblasti cvičení a uplatňovanie prístupu Smart Defence pri odstraňovaní nedostatkových spôsobilostí.

V ďalšej časti sa vojenskí predstavitelia venovali súčasnej situácii v Afganistane, hlavne v regiónoch susediacich s Pakistanom a možnom ďalšom vývoji operácie ISAF v rokoch 2013 – 2014. Otázkam celkovej angažovanosti Aliancie a partnerov v Afganistane po roku 2014 venovali pozornosť z pohľadu možného vytvorenia poradenskej a asistenčnej misie. Následne sa venovali operácii KFOR a boli informovaní náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Francúzska o priebehu operácie „Serval“ v Mali.

V oblasti transformácie venovali vojenskí predstavitelia pozornosť iniciatívam Connected Forces s dorazom na otázky jej implementácie a Smart Defence zameranej na rozvoj spôsobilostí a potenciálne riziká pri napĺňaní ambície NATO vzhľadom na dosiahnuteľné spôsobilosti súčasného cyklu obranného plánovania. Pozornosť venovali aj implementácii novej veliteľskej štruktúry NATO, vrátane reformy medzinárodného vojenského štábu, a otázkam energetickej bezpečnosti.

V oblasti spolupráce s partnerskými krajinami venovali pozornosť otázkam transformácie ozbrojených síl Ukrajiny a Gruzínska, ako aj spolupráci Aliancie s Ruskom.
Vo Vojenskom výbore EÚ, ktorého zasadanie sa uskutočnilo 16. mája 2013, boli rokovania venované najmä budovaniu obranných spôsobilostí v súvislosti s prípravou rokovania Európskej rady na úrovni hláv štátov a vlád v decembri 2013. Agendou Európskej rady bude obrana a bezpečnosť v kontexte vnútorných a zahranično-politických bezpečnostných záujmov EÚ s dôrazom na zvýšenie efektívnosti Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (vrátane využiteľnosti Bojových skupín EÚ), rozvoj obranných spôsobilostí a podpora obranného priemyslu Európskej únie. Delegáciu OS SR na rokovaniach 15. a 16. mája viedol stály vojenský predstaviteľ SR pri Vojenskom výbore NATO generálporučík Peter Gajdoš.

Vojenskí predstavitelia ďalej diskutovali o otázkach súčasného a možného budúceho angažovania sa EÚ v krízových oblastiach v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky so zameraním sa na regióny „afrického rohu“, Sahelu a Západného Balkánu.
Počas prestávky zasadnutia Vojenského výboru EÚ sa uskutočnilo rokovanie predstaviteľov krajín V4 k príprave Bojovej skupiny EÚ „V4“ s pohotovosťou v roku 2016.


Vojenské výbory NATO a EÚ rokovali o aktuálnych bezpečnostných otázkachVojenské výbory NATO a EÚ rokovali o aktuálnych bezpečnostných otázkachVojenské výbory NATO a EÚ rokovali o aktuálnych bezpečnostných otázkachVojenské výbory NATO a EÚ rokovali o aktuálnych bezpečnostných otázkach

Autor: mjr. Viliam Sabovčík, Brusel , Foto: SD Brusel - Dátum: 21.05.2013
Čítanosť: 6832
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share