Preskocit navigáciu

CSS MAT dolaďuje formu ANA


CSS MAT dolaďuje formu ANA

V súlade s plánom prípravy 5. kandaku 4. brigády ANA, nesúcim názov „Springboard to independence“ – odrazový mostík k samostatnosti, vojenský poradenský tím CSS MAT v Afganskom Uruzgane, ukončuje priame vykonávanie kurzov a sústreďuje s na poradenskú činnosť v otázkach dennodennej činnosti kandaku (práporu bojového zabezpečenia).

Jedným z posledných, ak nie vôbec posledným kurzom priamo naplánovaným, vykonaným a vyhodnoteným poradcami CSS MAT, bol na základe požiadavky veliteľa kandaku vykonaný kurz zameraný na opravy, údržbu a streľbu z ťažkého guľometu DšKM.

Na základe predošlých skúseností bol kurz opäť koncipovaný ako kinestetický kurz zameraný na vopred identifikovaných jednotlivcov z každej z rôt práporu, ktorí budú ďalej schopní zabezpečiť prípravu ostatného personálu, podľa potrieb veliteľov.
Kurz úspešne ukončilo 10 vojakov ANA, a potvrdilo nám že prijatá koncepcia prípravy 5. kandaku bojového zabezpečenia bola správna a v stanovenej dobe prinesie ovocie v podobe samostatnosti v plnení zverených úloh.

Úloha 5. kandaku v zostave afganskej brigády je neľahká, vzhľadom na rozľahlé územie na ktorom brigáda vykonáva operácie a pretrvávajúce asymetrické ohrozenie, kde nie je možné vopred determinovať priestor v ktorom povstalci môžu operovať, prípadne vyvíjať kinetické aktivity proti zložkám bezpečnostných síl. Na plnenie úloh bojového zabezpečenia v takýchto podmienkach sa zameralo aj úsilie slovensko-americko-austrálskych tímov v ostatných dvoch rokoch. Že toto úsilie nebolo zbytočné svedčí aj zvyšujúce sa operačné tempo bojových kandakov 4. brigády, ktoré v súčasnosti dokážu vykonávať dve bezpečnostné operácie práporného typu simultánne v rôznych častiach provincie.

V krátkej dobe čaká príslušníkov 4. rotácie CSS MAT, náročná úloha 3 mesačného hodnotenia stavu pripravenosti 5. kandaku, kde sa s určitosťou prejavia dosiahnuté výsledky v ostatnom období. Samostatnosť v plánovaní, zabezpečení a vykonaní operácií je dobrým štartom.


CSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANACSS MAT dolaďuje formu ANA

Autor: mjr. Štefan Zemanovič, SLOVCON ISAF , Foto: kpt. Martin Miklan - Dátum: 21.05.2013
Čítanosť: 7510
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share