Preskocit navigáciu

Náčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v Hamburgu


Náčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v Hamburgu

Dnes 13. júna v ranných hodinách náčelníka GŠ OS SR generálporučíka Petra Vojteka privítal veliteľ Veliteľskej akadémie (Führungsakademie der Bundeswehr – FüAkBw) v Hamburgu generálmajor Achimo Lidsba. Na spoločnom rokovaní veliteľ akadémie Lidsba informoval generálporučíka Vojteka o poslaní, štruktúre a úlohách akadémie. Ako ďalej veliteľ uviedol, zámerom velenia akadémie je vytvoriť globálnu sieť akadémií vrátane slovenskej Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánia v Liptovskom Mikuláši, s cieľom nastaviť spoločné výcvikové a výukové programy. Na tomto programe Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši intenzívne pracuje a ako prvý krok plánuje recipročnú výmenu slovenských a nemeckých vojenských študentov. Uvedenú myšlienku generálporučík Vojtek podporil.

Po pracovnom stretnutí sa generálporučík Vojtek zúčastnil na slávnostnom vyradení absolventov 51. medzinárodného kurzu Generálneho štábu KNB (Lehrgang General - und Admiralstabsdienst International – LGAI), ktorý predstavuje najvyššiu formu veliteľsko-štábneho vzdelávania, kde sa absolventom prihovoril slovami:
Som veľmi potešený, že sa môžem osobne po druhý krát zúčastniť slávnostného ceremoniálu pri príležitosti ukončenia medzinárodného kurzu generálneho štábu, teraz však nie už ako študent, ale ako pozvaný hosť. Príprava a vzdelávanie štábnych dôstojníkov na plnenie vojenských úloh v národnom a medzinárodnom prostredí je významným prínosom a základom budúcnosti všetkých ozbrojených síl. Účasť zahraničných študentov v kurze je nesporným faktorom, ktorý prispieva k rozvoju spolupráce vo vojenskej oblasti na medzinárodnej úrovni a vytvára nové väzby pre budúce spoločné operácie. Vaše teoretické a praktické znalosti, nadobudnuté počas tohto kurzu, prispejú k naplneniu poslania Vašich ozbrojených síl nielen na národnej úrovni, ale aj v medzinárodnom prostredí, v rámci spoločných operácií, v duchu interoperability a spoločných spôsobilostí.“
Na záver svojho vystúpenia generálporučík Vojtek všetkým 75 dôstojníkom zo 41 krajín zablahoželal k úspešnému ukončeniu kurzu a poprial im veľa šťastia a úspechov vo vojenskej kariére a pri budovaní ozbrojených síl ich rodných krajín.

Predsavzatím akadémie je vytvoriť tradíciu v podobe pozvania úspešného absolventa hamburskej akadémie ako hosťa na slávnostné vyradenie poslucháčov. Generálporučík Vojtek sa tak stal prvým pozvaným čestným hosťom.

Program náčelníka Generálneho štábu OS SR pokračoval stretnutím so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SRN pánom Rüdigerom Wolfom. Počas spoločného rokovania sa venovali najmä otázke najvhodnejšieho personálneho umiestnenia absolventov akadémie do kľúčových pozícií ozbrojených síl, s ohľadom na efektívne využitie ich získaného progresívneho myslenia a vedomostí.

V popoludňajších hodinách generálporučík Vojtek vystúpil pred poslucháčmi Národného kurzu Generálneho štábu s prednáškou a prezentáciou na tému „Transformácia Ozbrojených síl SR z pohľadu posledných 20. rokov“. Počas prednášky informoval prítomných o transformácii Ozbrojených síl SR, pričom podčiarkol okrúhle výročie, ktoré OS SR oslavujú v tomto roku. Ďalej spomenul reformy, ktorými slovenské Ozbrojené sily počas svojej existencie prešli a zdôraznil míľniky pri budovaní súčasných Ozbrojených síl. Ďalej pán generál spomenul aj očakávania záverov Strategického hodnotenia obrany, Bielej knihy o obrane a Rozvojového plánu OS SR do roku 2024. V následnej živej diskusii náčelník Generálneho štábu OS SR  odpovedal na rozmanité otázky od poslucháčov kurzu.

Veliteľská akadémia (FüAkBw) je najvyššia vzdelávacia vojenská inštitúcia nemeckých ozbrojených síl, Bundeswehru. Bola založená v roku 1957 a od roku 1958 sa nachádza v Hamburgu. V ponuke Akadémie sú dva hlavné kurzy: 2-ročný kurz generálneho štábu (LGAN) pre štábnych dôstojníkov z Nemecka a ďalších krajín NATO alebo EÚ, a 10-mesačný kurz generálneho štábu s medzinárodnou účasťou (LGAI) pre štábnych dôstojníkov z krajín nečlenov NATO/EÚ.
Mnohí bývalí študenti tejto akadémie boli menovaní do vysokých vojenských funkcií vo svojich krajinách po skončení svojich štúdií. Slovenská republika má od roku 1992 do roku 2008 dvadsaťtri absolventov, pričom deviati z nich dosiahli generálsku hodnosť. Zo šiestich náčelníkov Generálneho štábu v rámci novodobých dejín Slovenskej republiky sú dvaja absolventi tejto akadémie a traja absolventi pôsobili vo funkcii zástupcu náčelníka Generálneho štábu.


Náčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v HamburguNáčelník GŠ Vojtek na slávnostnom vyradení absolventov v Hamburgu

Autor: KaNGŠ - Andrea Hankoščáková , Foto: OS SR - mjr. Stanislav Pigula, Armed Forces Command and Staff College in Hamburg - Dátum: 13.06.2013
Čítanosť: 6568
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share