Preskocit navigáciu

Na cvičenie Capable Logistician 2013 postupne prichádzajú vojaci


Na cvičenie Capable Logistician 2013 postupne prichádzajú vojaci

Na najväčšie medzinárodné vojenské logistické cvičenie Severoatlantickej aliancie, ktoré sa v dňoch 8. – 26. júna koná na Slovensku vo výcvikovom priestore Lešť, už postupne prichádzajú zahraničné jednotky. Cvičiť bude 1750 vojakov s takmer 600 kusmi vojenskej techniky na zemi i vo vzduchu. Záujem o účasť na cvičení prejavilo 35 krajín NATO, Európskej únie, členských krajín Partnerstva za mier vrátane Ruska, Indie, Portugalska a ostatných partnerských štátov a 14 organizácií NATO a Európskej únie, čím sa cvičenie radí k najväčším svojho druhu od ukončenia 2. svetovej vojny.

Väčšina zahraničných jednotiek s technikou síce v týchto dňoch ešte iba postupne prichádza do vojenského výcvikového priestoru Lešť, niektoré prvky v rámci mnohonárodného logistického cvičenia Capable Logistician 2013 sú už v plnom nasadení. Ide hlavne o štáby riaditeľstva a velenia cvičenia označené skratkami EXDIR a EXCON a štáb skupiny logistickej podpory JLSG (Joint Logistics Support Group), ktoré priamo riadia činnosť nasadzovaných síl. Vo všetkých z nich od začiatku pôsobia slovenskí a českí vojaci a odborníci, pretože riadiacim cvičenia je Mnohonárodné centrum pre koordináciu logistiky so sídlom v Prahe. Súbežne s činnosťou štábov bežia naplno všetky prvky podpory, ktoré musí Slovensko ako hostiteľská krajina zabezpečiť. V zodpovednosti jednotlivých štábov, napríklad prijímacieho strediska (RSOM), ale hlavne dopravných koordinátorov je práve úspešné zvládnutie „rozbehnutie“ cvičenia v jeho prvej fáze nasadzovania a rozvinovania síl.

„RSOM otvára jednotkám dvere do priestoru nasadenia a po ich stiahnutí ich opäť zatvára,“ vysvetľuje zjednodušene podplukovník Vojciech Grzybowski z Poľska, ktorý riadi prijímacie stredisko cvičenia Capable Logistician 2013. Prijímacie stredisko RSOM v spolupráci s hostiteľskou krajinou, vojenskou políciou a skupinou riadenia prepravy monitoruje aj pohyb nasúvajúcich sa jednotiek už od prekročenia slovenských hraníc. Prepravu osôb si väčšina krajín zabezpečuje vlastnými vozidlami, v niektorých prípadoch je používaná bežná linková preprava vrátane leteckej, niektorá ťažká technika je prepravovaná po železnici. Riadenie celého kolosu je teda náročné na sledovanie a koordináciu.

Už pri vstupe do priestoru výcvikového priestoru Lešť si prichádzajúcich fyzicky preberajú regulovčíci z prvku RSOM, ktorí ďalej jednotky navigujú do prijímacieho priestoru. V ňom si postupne všetci preberajú identifikačné karty, riešia si administratívne záležitosti a zoznamujú sa s organizačnými pokynmi na ubytovanie a stravovanie. Po vybavení vstupných procedúr RSOM rieši podľa požiadaviek buď sprievod alebo objednanie transportu do cieľového miesta. V tíme RSOM budú v rámci cvičenia Capable Logistician 2013 pôsobiť zástupcovia z Poľska, Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Ako dodal podplukovník Grzybowski: „Ako náhle uzatvoríme príjazdy jednotiek a hostí, budeme musieť hneď začať pripravovať procedúru pre sťahovanie.“ RSOM je veľmi dynamická a vyťažená funkčná oblasť, ktorá pracuje vždy od prvých chvíľ až do posledných okamihov bez ohľadu na to, či ide o cvičenie alebo reálnu operáciu.“

Cieľom cvičenia Capable Logistician 2013 je koordinácia a rozvoj spoločných logistických postupov medzi zúčastnenými štátmi v súlade so štandardami NATO, ako aj overenie vzájomnej použiteľnosti logistických systémov a prostriedkov. Hlavným poslaním je zvýšenie a rozvoj interoperability medzi armádami zúčastnených krajín. Aby bolo možné preveriť schopnosti vzájomnej spolupráce medzi zúčastnenými národmi budú medzinárodné jednotky a jednotlivci zaradení do jednotlivých funkčných oblastí, čím vytvoria mnohonárodné integrované logistické jednotky. Ku kľúčovým funkčným oblastiam budú patriť napríklad: munícia, pohonné hmoty, voda, údržba, vyslobodzovanie a obnova bojaschopnosti techniky, preprava, riadenie prepravy, vrtuľníkové operácie, inteligentná energia a ďalšie.

Cvičenie poskytuje jedinečnú príležitosť príslušníkom slovenských ozbrojených síl získať nové skúsenosti a kontakty, ale hlavne pozitívne spropaguje naše vojenské výcvikové kapacity a Slovenskú republiku v medzinárodnom prostredí. Okrem cvičiacich slovenských vojakoch v jednotlivých funkčných oblastiach, slovenská strana poskytuje pre cvičenie Capable Logistician 2013 robustnú logistickú podporu jednotkou s počtom až do 600 osôb.

Vyvrcholením cvičenia Capable Logistician 2013 bude Distinguished Visitors Day, počas ktorého budú 20. júna v Lešti účastníci cvičenia prezentovať jednotlivé precvičované funkčné oblasti. Na podujatí sa zúčastnia významní funkcionári Severoatlantickej aliancie, členovia Vojenského výboru NATO. Predpokladáme aj účasť prezidenta SR, ministrov obrany a náčelníkov generálnych štábov krajín V4, ako aj ďalších významných zahraničných a domácich hostí.Autor: OS SR - mjr. Milan Vanga, MO SR - KOd , Foto: Logo Capable Logistician 2013 - Dátum: 14.06.2013
Čítanosť: 8551
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share