Preskocit navigáciu

Pomenovať nedostatky a odstrániť ich


Pomenovať nedostatky a odstrániť ich

Pôsobenie vojenskej logistiky počas vojenskej operácie sa uskutočňuje prostredníctvom logistických operácií. Inak tomu nie je ani počas cvičenia Capable Logistician 2013, ktoré v súčasnosti prebieha na Slovensku. Spomínané operácie riadi a velí im Spoločná logistická podporná skupina ( Joint Logistics Support Groupe – JLSG) pod vedením talianskeho plukovníka Maurizia Iacoma. Jeho zástupcom je plukovník Ján Žarnovický, ktorý je veliteľom Spoločnej logistickej podpornej skupiny v Trenčíne a náčelníkom štábu skupiny je český plukovník Jaroslav Schön.

Úlohou JLSG je okrem velenia a riadenia s využitím logistických softvérových nástrojov a dátovej siete maximálne zefektívniť použitie logistických síl a prostriedkov v priebehu mnohonárodných operácií. Podľa plukovníka Jána Žarnovického je to prvé medzinárodné logistické cvičenie takéhoto rozsahu, ktoré sa uskutočňuje na Slovensku v ére jeho samostatnosti.

„JLSG je na cvičení zodpovedná za množstvo vecí, počínajúc prijatím jednotiek. Treba ich vybaviť potrebným materiálom, ktorý je dopravený prostredníctvom strategickej prepravy a pripraviť ich na presun do priestoru nasadenia. Ďalšou úlohou je zabezpečiť bezproblémovú koordináciu celkového logistického zabezpečenia pre celý priestor operácie. Teda pre každého vojaka zaistiť dopravu, materiál, stravu, ale napríklad aj dostatok pitnej vody, munície či PHM do techniky. Všetko, aby mohla operácia plynulo prebiehať. Úlohou nášho veliteľstva je zabezpečiť koordináciu činnosti jednotlivých podriadených mnohonárodných jednotiek, aby sa v správny čas dostalo ku každej jednotke a vojakovi potrebné logistické zabezpečenie“, zdôrazňuje plukovník Žarnovický.

Jednou z dôležitých úloh cvičenia Capable Logistician 2013 je zistiť, či je kompatibilná technika, materiál a pracovné postupy jednotlivých národných jednotiek. Pretože aj v priebehu cvičenia nastali situácie, keď nebolo možné prepojiť hadice (na čom v reálnej situácii môže skolabovať zásobovanie). Nebolo možné natankovať techniku pohonnými hmotami, lebo jednotlivé armády používajú rôzne systémy tankovania (používajú sa iné otvory...). „Práve toto cvičenie nám má pomôcť popísať takéto problémy, aby sme ich mohli v budúcnosti odstrániť a urobiť všetko pre bezproblémové logistické zabezpečenie operácie v medzinárodnom prostredí. Aby sme boli schopní efektívne spolupracovať v priestore operácie, a aj takýmto spôsobom v budúcnosti znížili finančné náklady na ľudí, techniku. Aby sme sa naučili zdieľať všetky potrebné logistické spôsobilosti v medzinárodnom prostredí,“ pripomína zástupca veliteľa JLSG plukovník Žarnovický.

S uspokojením konštatuje, že cvičenie ukazuje na silné stránky našich vojakov. Na ich univerzálnosť a vynachádzavosť pri riešení problémov. Nestoja nečinne pri poruche techniky a pasívne nečakajú na príchod mechanikov. Snažia sa (pokiaľ je to v ich možnostiach) poruchu odstrániť. Na druhej strane sa ukazuje, že v technickom vybavení v mnohom zaostávame za vyspelými armádami NATO. Do tejto oblasti bude potrebné v záujme interoperability v blízkej budúcnosti investovať potrebné finančné prostriedky.


Pomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ichPomenovať nedostatky a odstrániť ich

Autor: MO SR - Jozef Žiak , Foto: autor - Dátum: 19.06.2013
Čítanosť: 8315
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share