Preskocit navigáciu

NATO bude aplikovať poznatky z cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2013


NATO bude aplikovať poznatky z cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2013
Odchodom zahraničných vojakov, ktorí sa zúčastnili na najväčšom vojenskom logistickom cvičení CAPABLE LOGISTICIAN 2013, začína jeho vyhodnocovacia fáza.

Najvyšší vojenskí predstavitelia Aliancie, EÚ a partnerských krajín navštívili 20. júna 2013 medzinárodné vojenské cvičenie na Slovensku, aby sledovali reálne možnosti súčasnej vojenskej logistiky a možný prínos mnohonárodných riešení pre logistickú podporu. Návšteva najväčšieho vojenského logistického cvičenia NATO za posledných 10 rokov sa uskutočnila na základe spoločného pozvania vojenských predstaviteľov Slovenskej republiky a Českej republiky pri NATO a EÚ.

Okrem členov vojenských výborov reprezentovaných zástupcom predsedu Vojenského výboru NATO generálporučíkom Walterom Gaskinom a predsedom Vojenského výboru EÚ generálom Patrickom de Rousiersom sa na návšteve cvičenia vo výcvikovom priestore Lešť zúčastnili najvyšší predstavitelia logistickej komunity a agentúr NATO. Medzi pozvanými hosťami nechýbali riaditelia aliančných agentúr NATO Support Agency (NSPA) Mike Lyden, NATO Standardization Agency (NSA) Cihangir Aksit, NATO Chief Scientist Albert Husniaux na čele so zástupcom generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie pre obrannú politiku a plánovanie Hüseyinom Diriözom. Hüseyin Diriöz a generálporučík Walter Gaskin zároveň spoločne predsedajú Logistickému výboru NATO (NATO Logistics Committee).

Cieľom návštevy vojenských predstaviteľov bolo sledovať reálne možnosti a aktuálne dianie v oblasti logistiky v nadväznosti na smerovanie Aliancie ku kolektívnej zodpovednosti za oblasť logistiky a možný prínos mnohonárodných riešení pre logistickú podporu v operáciách. Účasť na cvičení využili aj na to, aby na pôde vojenského výboru bližšie diskutovali o súčasných potrebách logistiky a možnostiach mnohonárodnej logistiky pôsobiť ako účinný multiplikátor vojenského potenciálu v rámci prebiehajúcich operácií.

V kontexte strategickej iniciatívy Connected Forces Initiative (CFI) vojenskí predstavitelia diskutovali o otázkach organizovania a využitia odborných cvičení zameraných na aplikovanie, testovanie a overenie získaných skúseností z operácií a posilňovanie interoperability. V rámci diskusie s cvičiacimi mali možnosť presvedčiť sa o fungovaní princípov kolektívnej zodpovednosti za mnohonárodnú logistiku v reálnych operáciách. Spoločná medzinárodná logistická podpora a účasť civilných dodávateľov sa stali realitou súčasných operácií a prostriedkom na doplnenie chýbajúcich spôsobilostí v prostredí limitovaných zdrojových možností.

Cvičenie CAPABLE LOGISTICIAN 2013 neskončilo odsunom zahraničných vojakov z Lešti. Nasleduje etapa jeho vyhodnotenia až do záverečnej vyhodnocovacej konferencie a spracovania poznatkov a skúseností, ktoré sa premietnu do činností v reálnych vojenských operáciách. V ďalšom období sa teda predstavitelia Aliancie budú zaoberať analýzou získaných poznatkov z cvičenia a s ich implikáciami na budúce smerovanie vojenskej logistiky. Zaujímavými otázkami bude možnosť využitia získaných skúseností pre proces implementácie CFI, realizácia a budovanie projektov inteligentnej obrany a ďalší rozvoj v oblasti výcviku pre jednotky Aliancie. Logistika NATO sa bude zameriavať na získavanie a efektívne využitie spôsobilostí v rámci spolupráce pri súčasnom šetrení zdrojov.


Autor: mjr. Milan Vanga , Foto: CL13 - Dátum: 26.06.2013
Čítanosť: 6288
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share