Preskocit navigáciu

Večný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zeme


Večný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zeme
Slávnostnou ceremóniou uloženia telesných pozostatkov Ladislava Škultétyho – Gabriša v jeho rodnom Mojtíne sa 27. júna ukončila posmrtná púť najdlhšie slúžiaceho vojaka na svete.

Za účasti predstaviteľov diplomatického zboru a zástupcov ozbrojených síl Maďarska, Rumunska, Rakúska a Slovenska dnes zástupcovia obce v Mojtíne pochovali telesné pozostatky ich slávneho rodáka, ktorý viac ako 81 rokov slúžil v habsburskej armáde. Telesné pozostatky „večného vojaka“ boli prevezené na Slovensko lietadlom slovenských ozbrojených síl 21. mája 2013 z Rumunska, kde v roku 1831zomrel.

Podľa náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Petra Vojteka by sme ťažko v histórii hľadali vhodnejší symbol oddanosti, než akým je vojenská služba Ladislava Škultétyho Gabriša. „Vstúpiť do pluku baróna Jána Gilánihovo vo veku 12 rokov a v sedle prežiť 81 rokov je pre nás dnes  ťažko predstaviteľné. Môžeme sa iba domnievať, čo viedlo mladého Ladislava, rodáka z Mojtína, k tomu, aby detskú bezstarostnosť vymenil za husársku šabľu a spolu so svojimi staršími spolubojovníkmi sa bok po boku zúčastňoval neľútostných bitiek,“ povedal vo svojom príhovore počas ceremónie.

V 18. storočí nebola služba v takom mladom veku ojedinelá. Tak ako mladý Ladislav slúžilo najmä u husárov viacero tzv. detí či synov pluku. Nosili uniformu a plnili si povinnosti ako dospelí vojaci. Po smrti Gilániho sa v roku 1752 stal majiteľom pluku generálmajor Andrej Hadik, neskôr slávny poľný maršal. V radoch Hadikovho pluku sa Škultéty dostal do bojového virvaru tzv. sedemročnej vojny (1756 – 1763). Pod osobným velením gen. Hadika sa aj vtedy 19-ročný Ladislav vyznamenal v bitke pri Kolíne (18. 6. 1757) a vzápätí pri najúspešnejšej akcii habsburskej armády – dobytí Berlína 16. 10. 1757. V oboch bitkách bol Škultéty zranený, čo však neohrozilo jeho účasť na všetkých bojových akciách pluku.

V rámci reorganizácie roku 1768 bol Hadikov pluk zrušený a švadrónu, v ktorej Škultéty slúžil, prevelili do druhého najstaršieho (neskôr 8.) husárskeho pluku habsburskej armády. V tomto pluku, ktorý neskôr vlastnili viacerí majitelia, Škultéty slúžil až do konca života. Po dvojročnom plnom bojovom nasadení v poslednej protitureckej vojne (1787 – 1791) sa ocenenia dočkal aj viackrát zranený Ladislav Škultéty. Dňa 11. apríla 1790 ho povýšili na strážmajstra a zároveň vymenovali za zástavníka pluku. Počas svojej vojenskej kariéry si vyslúžil dve najvyššie vyznamenania pre mužstvo habsburskej armády: striebornú Medailu za hrdinstvo a Armádny kríž, nazývaný aj delový kríž podľa toho, že ho odlievali z ukoristených nepriateľských diel. Počas svojho vojenského života bol Škultéty – Gabriš v službách štyroch cisárov. Prežil 22 vojen na 256 bojiskách a vojenská história ho právom pokladá za raritu a heroický vzor vojenskej služby v celosvetovom meradle.

Podnet na prevoz telesných pozostatkov Ladislava Škultétyho – Gabriša vyšiel z jeho rodnej obce Mojtín.  „Večný vojak“ L. Škultéty vždy udržiaval kontakt s rodným Mojtínom. Z odmeny, ktorú dostal za vernú službu, prispel na stavbu tamojšej školy a kostola. Podľa správcu cintorína v rumunskom Arade, kde bol L. Škultéty – Gabriš pochovaný, bol hrob desiatky rokov nenavštevovaný a spustnutý. Keď hrozilo, že kvôli neudržiavaniu hrobového miesta dôjde k jeho zrušeniu, správca cintorína v Arade sa spojil s kňazom v Mojtíne.

Slovenská strana rešpektuje históriu viacnárodnostnej habsburskej monarchie (od 1867 do 1918 Rakúsko-Uhorsko), ako aj osobností spoločnej vojenskej histórie, preto od samého zámeru realizácie náhrobného kameňa Ladislava Škultétyho - Gabriša v jeho rodnej obci Mojtín bolo plánované vyhotovenie viacjazyčných informácií na jeho náhrobku. Nápisy na náhrobku sú v slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku. Prevezenie ostatkov Ladislava Škultétyho na Slovensko zariadili slovenské a rumunské úrady spoločne. Ministerstvo obrany prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí a prostredníctvom nášho zastupiteľského úradu v Rumunsku riešilo túto otázku s príslušnými rumunskými orgánmi. Tie na základe žiadosti nášho zastupiteľského úradu súhlasili s aktom „elevatio“ pozostatkov a ich prevozom na Slovensko. Elevácia pozostatkov bola realizovaná špecializovanou firmou na základe platných povolení.

Pri hrobke v Mojtíne sa dnes stretli spoločne diplomati a vojaci národov historického Rakúsko-Uhorska, aby si uctili pamiatku významnej osobnosti, ktorá je navždy zapísaná vo vojenskej histórii. „Práve v tomto fakte hľadajme posolstvo aj pre dnešok. Je dôležité pripomínať si odhodlanie a odvahu výrazných osobností, na ktoré môžeme byť spoločne hrdí. Tak ako kedysi slúžili v armáde monarchie vojaci rozličných národov, aj dnes v mnohonárodných koaličných zoskupeniach po celom svete bojujeme za mier a demokraciu,“ zdôraznil Vojtek. Všetci vojaci bez ohľadu na pôvod, rodisko, či národnosť majú podľa náčelníka Generálneho štábu OS SR spoločný cieľ – priniesť pokoj a mier tam, kde zlyhali diplomatické riešenia a po stabilizácii regiónu tento mier udržať.

Uloženie pozostatkov L. Škultétyho-Gabriša v dnešný deň je symbolické. Narodil sa presne pred 275 rokmi, navyše je dnes v kalendári Ladislava. „Tým najvýznamnejším symbolom je však samotné hrdinstvo mojtínskeho rodáka Ladislava Škultétyho Gabriša – večného vojaka,“ dodal generálporučík Vojtek.

Večný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zemeVečný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zeme

Autor: mjr. Milan Vanga , Foto: mjr. Milan Vanga - Dátum: 27.06.2013
Čítanosť: 9260
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share