Preskocit navigáciu

Noví poručíci pre Ozbrojené sily SR


Noví poručíci pre Ozbrojené sily SR

Sviatočným dňom sa stal pre Akadémiu ozbrojených síl 12. júl 2013, kedy za preletu lietadiel L-39 Albatros ponad akadémiu a slávnostných pozdravov, bolo vyradených do hodnosti „poručík“ 41 absolventov akadémie, ktorí úspešne ukončili trojročné denné bakalárske štúdium a zvládli všetky požiadavky vojenského programu.

Pasovanie do dôstojníckej hodnosti položením symbolického meča na plece absolventa uskutočnil rektor akadémie brigádny genenerál Boris Ďurkech, ktorý v príhovore k novým poručíkom uviedol: „Absolvovali ste pravidelné preverovanie fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti, získali ste požadované vojenské návyky, dokázali prekonávať stres a záťaž. Všetko ste aj s plnením študijných povinností zvládli a od tohto dňa vás čaká náročná kariéra dôstojníka OS SR.“

Na slávnostnom nástupe boli za výborné výsledky plnenia vojenského programu ocenení por. Miroslav Karabín a por. Matej Laky.

Po vyradení do dôstojníckej hodnosti boli noví poručíci promovaní v aule Akadémie ozbrojených síl (AOS), kde si prevzali od rektora akadémie diplomy o absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ktoré obsiahlo dva akreditované študijné programy: manažment vojenskej organizácie a elektronické systémy.

Mimoriadne štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v študijnom programe elektronické systémy získali por. Miloš Ivanička a v študijnom programe manažment vojenskej organizácie por. Jakub Sasarák, ktorý sa stal zároveň aj najlepším absolventom bakalárskeho štúdia v AOS v akademickom roku 2012/2013.

„Vojenská profesia je spätá s celoživotným vzdelávaním a preto sa určite budete vracať do komplexného areálu Akadémie ozbrojených síl aj v budúcnosti“, povedal rektor absolventom vo svojom príhovore. Kladne zhodnotil fakt, že všetci bakalári chcú pokračovať v štúdiu a prihlásili sa na externé štúdium 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (inžinierske štúdium), čím prispejú k vyššej kvalite výkonu svojej vojenskej profesie.

Slávnostného vyradenia a promócie sa zúčastnili tiež generálna riaditeľka Sekcie ľudských zdrojov MO SR Eleonóra Kišová, prvý zástupca náčelníka GŠ OS SR generálmajor Miroslav Kocian, biskup-ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, zástupcovia vojenského diplomatického zboru v Slovenskej republike z USA, SRN, Ruskej federácie, Poľska a Holandska a zástupcovia miestnej samosprávy.

Noví poručíci - bakalári začnú vykonávať odborné funkcie v útvaroch Ozbrojených síl SR.


Noví poručíci pre Ozbrojené sily SRNoví poručíci pre Ozbrojené sily SRNoví poručíci pre Ozbrojené sily SRNoví poručíci pre Ozbrojené sily SRNoví poručíci pre Ozbrojené sily SRNoví poručíci pre Ozbrojené sily SRNoví poručíci pre Ozbrojené sily SR

Autor: AOS - Dr. Alena Haragová , Foto: autor - Dátum: 12.07.2013
Čítanosť: 9451
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share