Preskocit navigáciu

Príhovor náčelníka Generálneho štábu OS SR ku Dňu ozbrojených síl SR


Príhovor náčelníka Generálneho štábu OS SR ku Dňu ozbrojených síl SR
Mužstvo a poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci a generáli, zamestnanci ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 
dnes si spoločne pripomíname v celých našich ozbrojených silách Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dnešný slávnostný deň je o to významnejší, že náš sviatok oslavujeme v roku, kedy si pripomíname 20. výročie vzniku Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl.
 
Pri tejto slávnostnej príležitosti mi dovoľte pripomenúť históriu pohnutých udalostí z rokov 1848 a 1849, ktoré sa natrvalo zapísali do dejín slovenského národa a bojov Slovákov o ich národné, sociálne a duchovné pozdvihnutie. Vystúpenie a bojový úspech slovenských dobrovoľníkov v septembri 1848 v Brezovej pod Bradlom si každoročne pripomíname práve 22. septembra, kedy slávime Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Udalosti zo septembra 1848, ktoré sa opakovali aj neskôr na prelome rokov a ešte v júli 1849, skrývali v sebe nielen veľmi silný politický, národný kontext, ale z vojenského a revolučného hľadiska znamenali najmä prvý masovejší ozbrojený odkaz Slovákov vtedajšiemu Uhorsku a vôbec celej monarchii.
 
Z politického hľadiska bol na oficiálnej úrovni prvýkrát formulovaný pojem slovenského teritória, prvýkrát vystúpil na scénu slovenský národno-politický orgán - Slovenská národná rada a prvýkrát sa spojila pod národnými symbolmi veľká časť slovenskej uvedomelej spoločnosti.
 
Tri výpravy v rokoch 1848-1849 boli jedinými slovenskými vojenskými akciami za tisíc rokov od pádu Veľkomoravskej ríše. Tieto udalosti si každoročne pripomíname a skláňame sa pred odvahou a nebojácnosťou všetkých slovenských dobrovoľníkov, ktorí obetovali svoje životy v mene tradičných európskych revolučných hodnôt, v mene slobody a práva na sebaurčenie národa. Vystúpenie a bojový úspech slovenských dobrovoľníkov v septembri 1848 v Brezovej pod Bradlom si každoročne pripomíname 22. septembra, ktorý slávime  ako Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Aj dnes si spoločne pripomíname dôležitosť a význam vojenskej služby, a pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým ženám a mužom v uniformách, ktorí sú našimi kolegami, priateľmi. Zároveň sú to však ľudia, ktorí sú profesionálmi v rámci svojej vlastnej osobnej misie - pomáhať ľuďom cítiť sa bezpečnejšie a istejšie vo svojich domovoch, aby sme sa mohli zobúdzať do pokojného ticha a  mieru. Je mi cťou vyzdvihnúť význam slovenských ozbrojených síl, ktorých príslušníci už 20 rokov nasadzujú svoje životy pri plnení náročných úloh obrany vlasti.
 
Je dôležité neustále pripomínať celej slovenskej spoločnosti kľúčovú úlohu ozbrojených síl v rámci plnenia záväzkov Slovenskej republiky v náročných zahraničných vojenských operáciách. Nemožno nespomenúť ani na príkladnú pomoc v oblasti nevojenských ohrození, na pomoc pri živelných pohromách a nešťastiach, ktorú neobchádzajú ani obyvateľov našej krajiny.
 
Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti vzdal úctu všetkým päťdesiatim piatim príslušníkom, ktorí počas 20-ročnej histórie našich ozbrojených síl položili svoje životy pri plnení svojho poslania v zahraničných operáciách.
 
Chcem vyjadriť veľkú vďačnosť za každodennú náročnú a svedomitú prácu všetkým profesionálnym vojačkám a vojakom, ktorí si plnia svoje povinnosti aj v súčasných ťažkých ekonomických podmienkach. Osobitné ocenenie a úctu si zaslúži všetkých 415 našich príslušníkov, ktorí aj dnes nasadzujú svoje životy v zahraničných operáciách v Bosne a Hercegovine, na Cypre, v Afganistane, Gruzínsku, Egypte a Sýrii.
 
V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že podmienky služby v ozbrojených silách chceme neustále zlepšovať tak, aby zohľadňovali náročnosť a riziko vojenskej profesie a naši príslušníci mali motiváciu slúžiť v prospech svojej krajiny čo najdlhšie. V tomto duchu pristupujeme aj k novelizácii zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.
 
Každý vojak slúžiaci v ozbrojených silách je súčasťou svojej rodiny, má svojich blízkych a priateľov, ktorí s ním prežívajú všetky etapy a úskalia jeho vojenskej kariéry. Preto mi dovoľte poďakovať aj rodinným príslušníkom a blízkym našich príslušníkov za ich zhovievavosť a trpezlivosť, ale hlavne psychickú podporu a zázemie, bez ktorých by náročná vojenská služba bola oveľa ťažšia.
 
Nezabúdame ani na našich vojenských dôchodcov a veteránov. Vážime si ich vykonanú prácu v prospech Armády SR a ozbrojených síl SR, ktorú vykonali počas ich činnej služby.
 
Mužstvo a poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci a generáli, zamestnanci ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 
dovoľte mi, aby som Vám v mene velenia ozbrojených síl SR čo najsrdečnejšie zablahoželal ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Chcem vyjadriť veľkú vďačnosť a úctu všetkým príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vnímajú svoju prácu ako poslanie. Zároveň by som rád apeloval, aby sme svojou tvorivou prácou a zodpovedným plnením povinností rozvíjali odkaz našich predchodcov ako zdroj národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Buďme hrdí aj na odvážne skutky a odvahu všetkých slovenských vojakov počas dvadsiatich rokov existencie našich ozbrojených síl, ktorými doma i v zahraničí prejavili a prejavujú oddanosť a lásku k svojej vlasti, pri plnení nebezpečných úloh s nasadením vlastného života.


Autor: genpor. Peter Vojtek , Foto: mjr. Milan Vanga - Dátum: 22.09.2013
Čítanosť: 5951
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share