Preskocit navigáciu

Náčelník generálneho štábu schválil smernicu na prípravu vojsk v roku 2014


Náčelník generálneho štábu schválil smernicu na prípravu vojsk v roku 2014

Smernicu na prípravu vojsk, ako základný plánovací dokument ozbrojených síl v roku 2014, schválil 5. decembra náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek. Schválený dokument nastavuje smerovanie plánovacieho procesu výcvikového roka v ozbrojených silách.
Ozbrojené sily budú podľa smernice aj v roku 2014 pokračovať vo zvyšovaní pripravenosti na plnenie svojho poslania a z neho vyplývajúcich úloh. Tieto úlohy budú plnené v dynamicky sa rozvíjajúcom domácom a medzinárodnom bezpečnostnom a ekonomickom prostredí. Podľa generálporučíka Vojteka bude príprava a plnenie týchto úloh odzrkadľovať vývoj bezpečnosti Slovenskej republiky a jej spojencov v NATO a EÚ. „To si bude vyžadovať veľké úsilie všetkých príslušníkov OS SR efektívne a racionálne využívať pridelené zdroje na všetky potrebné činnosti tak, aby priority a hlavné úlohy boli splnené a OS SR si aj naďalej udržali svoju pripravenosť na použitie,“ povedal Vojtek.
Rok 2014 bude podľa náčelníka Generálneho štábu OS SR aj v znamení ukončenia operácie ISAF, ktorá pod vedením NATO a za účasti OS SR dosiahla významné úspechy a vytvorila podmienky na prechod k civilnému riadeniu Afganistanu a tým aj k prechodu do novej operácie – Resolute Support Mission.
Počas budúceho roka budú realizované aj významné organizačné zmeny, ktorých cieľom je optimalizovať veliteľskú štruktúru a štruktúru útvarov a jednotiek tak, aby zodpovedali potrebám ozbrojených síl a limitom stanovených politickým vedením rezortu.
Zámerom náčelníka Generálneho štábu OS SR je v nadchádzajúcom výcvikovom roku pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich z poslania ozbrojených síl s dôrazom na plnenie medzinárodných vojenských záväzkov, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách. Dôležitou prioritou zostáva plnenie operačných úloh v systéme protivzdušnej obrany NATO (NATINAMDS) a plnenie úloh v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu v súlade s platnými mandátmi NR SR. Hlavným cieľom prípravy OS SR v roku 2014 bude formovať, rozvíjať a zdokonaľovať vojenskú odbornú pripravenosť a psychickú odolnosť, fyzickú zdatnosť a sociálnu, mravnú, intelektuálnu a kultúrnu vyspelosť každého vojaka na plnenie úloh slovenských ozbrojených síl.Autor: KaNGŠ - Dátum: 10.12.2013
Čítanosť: 7089
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share