Preskocit navigáciu

Generálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republike


Generálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republike
Pri príležitosti skončenia pôsobenia generálmajora Pavla Macka vo funkcii veliteža Výcvikového centra spojeneckých síl  NATO (JFTC) sa 16. decembra v požskej Bydhošti konal slávnostný ceremoniál striedania velitežov tohto významného centra.

Za prítomnosti najvyššieho veliteža NATO pre transformáciu francúzskeho generála Jeana-Paula Palomérosa sa uskutočnil ceremoniál odovzdania vlajky novému velitežovi centra požskému brigádnemu generálovi Wojciechovi Grabovskému.

Generál Paloméros vo svojom otváracom prejave vyzdvihol úspechy výcvikového centra dosiahnuté pod velením generálmajora Macka, najmä nasadenie centra v príprave aliančných velitežov a štábov pred ich vyslaním do operácie ISAF. Práve príprava a výcvik boli počas pôsobenia generála Macka jednou z ažiskových úloh aliančného výcvikového centra. Na záver svojho príhovoru Paloméros poďakoval generálovi Mackovi za jeho príkladný prístup k plneniu úloh.

Vo svojej rozlúčkovej reči generálmajor Macko zhrnul dobu svojho pôsobenia vo funkcii veliteža a poďakoval za podporu celému centru ako aj Požsku, ako hostitežskej krajine. „Bolo to pre mňa osobne, ako aj pre moju krajinu, mimoriadna pocta a privilégium, že som mohol po dobu 32 mesiacov veli výcvikovému centru“ povedal Macko. Zároveň poprial svojmu nástupcovi veža entuziazmu vo funkcii a ďalší kvalitatívny rast centra.

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili predstavitelia spojeneckých velitežstiev v NATO, velitežstiev mnohonárodných armádnych zborov, zástupcovia ozbrojených síl hosujúcej krajiny na čele so zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Požska generálmajorom Andrzejom Falkowskim, príslušníci diplomatického zboru a delegácia slovenských ozbrojených síl vedená 1. zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíkom Petrom Gajdošom.

Generálporučík Gajdoš počas ceremónie poďakoval najvyššiemu velitežovi Spojeneckých síl pre transformáciu za dôveru, ktorú vložili do generálmajora Pavla Macka, aby velil a riadil aliančné Joint Force Training Center. „Je to zároveň aj vyjadrenie dôvery zo strany náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý ho do tejto pozície nominoval s ciežom zúroči jeho skúsenosti z velitežstva NATO v Heidelbergu a z pôsobenia v operácii ISAF v Afganistane,“ povedal Gajdoš. Zároveň vyjadril presvedčenie, že vo funkcii veliteža JFTC prispel svojím potenciálom k rozvoju výcviku velitežov a štábov NATO a ku skvalitneniu príspevkov do operácie ISAF v Afganistane. Podža 1. zástupcu náčelníka GŠ generálmajor Macko reprezentoval Slovenskú republiku a jej ozbrojené sily v tom najlepšom svetle. Ocenením jeho odborných kvalít je aj jeho ďalšie pôsobenie na Generálnom štábe ozbrojených síl SR po návrate na Slovensko. „Po úspešnom pôsobení v JFTC bude zastáva post 2. zástupcu náčelníka Generálneho štábu,“ dodal Gajdoš.

V súvislosti s ukončením pôsobenia vo funkcii bol počas ceremónie generál Macko ocenený vysokými vojenskými vyznamenaniami. Z rúk generálmajora Andrzeja Falkovskeho si prevzal Zlatú medailu Požských ozbrojených síl, následne mu zástupca veliteža Ozbrojených síl Spolkovej republiky Nemecko a velitež Požnej armády generálporučík Reinhard Kammerer odovzdal zlatý Čestný kríž nemeckých Ozbrojených síl.

Generálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republikeGenerálmajor Pavel Macko ukončil svoje pôsobenie v Požskej republike

Autor: mjr. Štefan Zemanovič , Foto: www.jftc.nato.int - Dátum: 18.12.2013
Čítanos: 4937
Verzia pre tlač

Skoči na menu
Share