Preskocit navigáciu

Finančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo Slovenska


Finančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo Slovenska

Symbolické šeky s finančnou pomocou od charitatívnej organizácie NATO Charity Bazaar (NCB) si dnes 5. februára 2014 na Generálnom štábe Ozbrojených síl SR (OS SR) v Bratislave, z rúk náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Vojteka, prevzali zástupcovia dvoch slovenských neziskových organizácií.
Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil aj predstaviteľ SR pri Vojenskom výbore NATO a EÚ v Bruseli generálmajor Miroslav Kocian a prvý zástupca náčelníka GŠ OS SR generálporučík Peter Gajdoš.

NATO Charity Bazaar v minulom roku prijalo 6 belgických a 17 medzinárodných projektov z trinástich krajín, vrátane dvoch slovenských projektov. Na Slovensko poputovalo pre dve organizácie spolu 15.926 €.

Prvý z úspešných slovenských projektov predložilo občianske združenie Klub Nádeje v Bratislave, ktoré svojim členom poskytuje predovšetkým pomoc pri umiestnení v niektorom zdravotnom alebo sociálnom zariadení na Slovensku. Okrem komplexnej lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti klientovi poskytujú počas hospitalizácie a pred prepustením do domácej starostlivosti edukáciu klienta spolu s rehabilitačnými cvičeniami. Činnosť Klubu Nádeje, v rámci psycho-sociálnej pomoci organizuje pravidelné stretnutia pacientov za účelom zmierňovania ich pocitov úzkosti, osamelosti a depresie. Tvorivou činnosťou sa v Klube snažia významne ovplyvňiť emocionálne prežívanie pacienta počas hospitalizácie v liečebni. Prevažná časť činnosti OZ Klubu Nádeje je sústredená na Liečebňu sv. Františka.
Účelom predloženého projektu tohto združenia je vytvorenie nového komunikačného sytému pre Liečebňu sv. Františka v Bratislave, ktorý by umožnil nepretržitú komunikáciu medzi ošetrujúcim personálom liečebne a ich pacientmi.

So svojím projektom uspela aj nezisková organizácia Sina Nitra – stredisko integračných aktivít. Jej zakladateľom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Účelom organizácie je poskytovať široké spektrum všeobecne prospešných služieb pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov s iným zdravotným, najmä kombinovaným postihnutím.
Zámerom víťazného projektu tejto organizácie je vnútorne vybaviť viacúčelovú spoločnú miestnosť nábytkom, prispôsobeným pre ľudí so zhoršeným zrakom. Kuchyňu plánujú prispôsobiť tak, aby sa dali cvičiť každodenné zručnosti, ako je príprava jedla a nápojov. Zriadenie expozície miniatúr známych a dôležitých stavieb je tiež súčasťou tohto projektu. Vďaka týmto miniatúram sa budú môcť zrakovo postihnutí ľudia hmatom spoznať najznámejšie svetové dominanty.

„Teší ma skutočnosť, že príslušníci OS SR nie sú iba nositeľmi vojenských vlastností, spojených s bojovými zručnosťami, ale sú schopní ušľachtilých činov v prospech ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých“, povedal náčelník GŠ OS SR generálporučík Peter Vojtek na dnešnom stretnutí.

Predstaviteľ SR pri Vojenskom výbore NATO a EÚ v Bruseli generálmajor Miroslav Kocian zdôraznil, že zbierka sa uskutočnila vo voľnom čase príslušníkov stálej delegácie. „Sme radi, že výťažok poputuje práve do neziskových organizácií, kde je finančný príspevok viac než potrebný“, povedal generálmajor Kocian.

V roku 2013 NCB získalo 191,000 €. Slovenskí členovia organizácie sa aktívne podieľali napr. na predaji koláčov, nápojov, rôznych suvenírov a tombolových lístkov. Napríklad počas bazáru vďaka aktivite odovzdali slovenské členky do pokladne NCB 3.128,25 €.

NATO Charity Bazaar je nezisková organizácia, ktorá združuje predstaviteľov 34 krajín, vrátane Slovenska. Jej cieľom je získavanie financií, ktorými podporuje charitatívne organizácie v Belgicku a v iných krajinách. Jej členmi sú členské a partnerské krajiny Severoatlantickej aliancie, ktoré chcú prispieť k zmierneniu následkov utrpenia chorých, chudobných, opustených alebo inak postihnutých detí z rôznych kontinentov a krajín sveta. Náplňou tejto organizácie združujúcej manželky, manželov, partnerky a partnerov vojenského personálu, ktorí pracujú na veliteľstve NATO, je organizovanie spoločenských podujatí a aktivít za účelom získavania finančných prostriedkov, ktoré majú byť darované iným charitatívnym organizáciám. Hlavnými zdrojmi finančných prostriedkov tejto organizácie sú dotácie od belgickej vlády, miestnych úradov alebo akýchkoľvek iných verejných organizácií vrátane výťažkov z charitatívnych aktivít NATO Charity Bazaar. Financie rovnomerne rozdeľuje medzi belgické (50%) a zahraničné charity (50%).


Finančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo SlovenskaFinančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo SlovenskaFinančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo SlovenskaFinančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo SlovenskaFinančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo SlovenskaFinančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo SlovenskaFinančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo SlovenskaFinančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo Slovenska

Autor: OOd NGŠ - Andrea Hankoščáková , Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 05.02.2014
Čítanosť: 4539
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share