Preskocit navigáciu

Generálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výziev


Generálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výziev

V prítomnosti hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR a prezidenta republiky, ministra obrany a ďalších hostí vyhodnotil 6. februára počas veliteľského zhromaždenia v Bratislave náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Peter Vojtek splnenie cieľov stanovených pre ozbrojené sily v roku 2013.

Vyhodnotenia sa, okrem hostí, zúčastnili funkcionári sekcií a úradov ministerstva obrany, náčelníci štábov, hlavní predstavitelia generálneho štábu a velitelia a funkcionári útvarov a zariadení ozbrojených síl.

Prezident republiky Ivan Gašparovič vo svojom vystúpení vyjadril spokojnosť s plnením úloh v roku 2013, no zároveň upozornil na to, že zužovanie úloh plnených v rámci medzinárodného a domáceho krízového manažmentu je varovaním, ktoré bolo spôsobené nielen nenaplnením zdrojov, ale aj tým že vyčlenené zdroje neboli reálne spracované. „Som rád, že sa začínajú konsolidovať všetky stavy, či už ľudské alebo technické, a že sa začína robiť perspektíva s predstaviteľnými dopadmi do budúcnosti. Som veľmi rád, že aj vláda začína chápať, že stále skracovanie rozpočtu pre armádu nie je dobré a nakoniec naše povinnosti, ktoré máme voči NATO už nedovolia znížiť rozpočet ďalej,“ uviedol v príhovore prezident SR Ivan Gašparovič. Po vystúpení hlavného veliteľa nasledovala ukážka novej techniky zavádzanej do výzbroje Ozbrojených síl SR. V popoludňajších hodinách nasledovala vojensko-odborná časť veliteľského zhromaždenia počas ktoréj boli účastníci zoznámení s vybranou odbornou tématikou.

Minister obrany Martin Glváč v hodnotení výcvikového roku 2013 ocenil prínos našej armády v rámci medzinárodného, ale aj domáceho krízového manažmentu. Za najdôležitejšie považuje zastavenie prepadu financií pre armádu. „Je to najdôležitejší deň ozbrojených síl v roku, pretože hodnotí sa výcvikový rok. Je to vlastne také zrkadlo, alebo vysvedčenie celého roka. Mojou hlavnou úlohou je, aby sme zastavili prepad financií do výzbroje a výstroja. Čísla za minulý rok nasvedčujú tomu, že sa nám to podarilo,“ povedal šéf rezortu obrany.

V roku 2013, ktorý sa niesol v znamení 20. výročia vzniku Slovenskej republiky a ozbrojených síl SR, pokračovali ozbrojené sily v napĺňaní svojho hlavného poslania a v plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných vojenských záväzkov SR. Podľa generálporučíka Vojteka Ozbrojené sily SR v minulom roku aktívne presadzovali záujmy zahraničnej politiky SR v súlade s politickým usmernením a prijatými záväzkami. „Plnenie týchto úloh si žiaľ vyžiadalo i stratu toho najcennejšieho, a to sú životy štyroch príslušníkov ozbrojených síl SR,“ povedal Vojtek.

Počas svojho vystúpenia náčelník generálneho štábu podrobne zhodnotil deväť cieľov roka 2013, ako aj ostatné plnené úlohy, medzi ktorými vyzdvihol plnenie úloh domáceho a medzinárodného krízového manažmentu, výcviku a cvičení ako aj nákupu a modernizácie techniky ozbrojených síl. „Na úlohy zamerané na odstraňovanie následkov živelných pohrôm v roku 2013 vynaložili ozbrojené sily 741 697 €.“ uviedol generál Vojtek. Zároveň pozitívne zhodnotil, že úspornými opatreniami a prerozdelením finančných prostriedkov sa podarilo obstarať novú a zabezpečiť modernizáciu už zavedenej techniky.

Na záver svojho vystúpenia náčelník Generálneho štábu OS SR predstavil zámer plnenia úloh v roku 2014 v desiatich cieľoch. „Rok 2013 hodnotím ako rok výziev, ktoré príslušníci OS SR v súčinnosti so zložkami MO SR a ďalšími zložkami podieľajúcimi sa na medzinárodnom a domácom krízovom manažmente so cťou splnili. Rok 2014 bude veľmi podobný uplynulému roku – či už v rozsahu výziev, ktorým ozbrojených síl SR budú čeliť, ale aj poznačený nedostatkom zdrojov, ktorý bude ovplyvňovať rozvoj, výcvik a prevádzku,“ dodal Vojtek.

Na záver oficiálnej časti veliteľského zhromaždenia udelil generálporučík Peter Vojtek Pamätnú medailu NGŠ OS SR I. stupňa (zlatú) hlavnému veliteľovi ozbrojených síl prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi za osobný a dlhodobý prínos k rozvoju OS SR počas výkonu funkcie hlavného veliteľa.


Generálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výzievGenerálporučík Vojtek: Rok 2013 hodnotím ako rok výziev

Autor: OOd NGŠ - mjr. Štefan Zemanovič , Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 06.02.2014
Čítanosť: 6214
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share