Preskocit navigáciu

Pracovná porada ku KTP


Pracovná porada ku KTP
V priestoroch Úradu logistického zabezpečenia (ÚLZ) OS SR sa dňa 12. marca 2014 sa uskutočnila pracovná porada k sledovaniu a vyhodnoteniu koeficientu technickej pohotovosti (KTP) s priamo podriadenými útvarmi (PPÚ) ÚLZ OS SR.
 
Riadiaci zamestanania major Peter Dzubák – náčelník oddelenia riadenia prevádzky a opráv (ORPaO) VaT ÚLZ OS SR privítal prítomných funkcionárov, zodpovedných za riadenie prevádzky a opráv PPÚ ÚLZ OS SR a oboznámil ich s programom zamestnania.
 
Príslušníci ORPaOVaT ÚLZ OS SR oboznámili príslušníkov PPÚ ÚLZ OS SR s novou Smernicou pre sledovanie a hodnotenie KTP VaT OS SR, prakticky predviedli možnosti sledovania a vyhodnocovania KTP VaT v aplikácií PRETECH, predviedli predkladanie hlásení opráv a údržby VaT v module SAP PM a vykonali  kontrolu dokumentácie k vykonaniu prípravy techniky a parkov na letnú prevádzku v roku 2014. Na záver náčelník ORPaOVaT vydal prítomným úlohy do ďalšieho obdobia a poďakoval im za účasť.

Pracovná porada ku KTP

Autor: mjr.Ing. Németh , Foto: mjr.Ing. Németh - Dátum: 12.03.2014
Čítanosť: 4928
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share