Preskocit navigáciu

Pracovná porada k opravárenskej činnosti


Pracovná porada k opravárenskej činnosti

    

     V priestoroch VÚ 5728 Martin sa dňa 19.marca 2014 uskutočnila pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti za účasti príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv VaT a za zásobovanie materiálom ZT II a ZT IV v OS SR.
    
     V úvode privítal náčelník oddelenia vyzbrojovania, prevádzky a opráv ŠbPO GŠ OS SR podplukovník Anton Čintalan prítomných zástupcov jednotlivých zložiek na pracovnej porade a upovedomil ich o plnení aktuálnych úloh v oblasti vojskových opráv PVaT.
Náčelník oddelenia riadenia prevádzky a opráv VaT ÚLZ OS SR major Peter Dzubák prítomných oboznámil s programom zamestnania a následne pristúpil k plneniu jednotlivých bodov zamestnania. Vyhodnotil opravárenskú činnosť za rok 2013, vykonal kontrolu plánov údržby a opráv na rok 2014, spresnil postup riešenia vojskových opráv PVaT v module SAP PM.
 
     Zástupcovia opravárenských útvarov oboznámili prítomných príslušníkov so spôsobilosťami opravárenských a výrobných kapacít. Podplukovník Martin Ržonca a podplukovník Erik Jankovič (ÚLZ OS SR) oboznámili prítomných o spôsobe zásobovania ND a ostatným materiálom pre vojskové opravovne. Ing. Ján Mikurčík (ÚCL MO SR) a rotný Marcel Vanko (ÚLZ OS SR) upozornili prítomných na dôležitosť sledovania a vybavovania hlásení  a zákaziek na opravu a údržbu VaT v module SAP PM.
 
     Na záver podplukovník Anton Čintalan prítomným vydal úlohy do ďalšieho obdobia, poďakoval im za aktívny prístup k zamestnaniu a požiadal prítomných o zabezpečenie maximálneho úsilia pri realizácii opráv PVaT vo vlastnej pôsobnosti a o maximálnu súčinnosť s materiálovými funkcionármi.

Pracovná porada k opravárenskej činnostiPracovná porada k opravárenskej činnostiPracovná porada k opravárenskej činnostiPracovná porada k opravárenskej činnosti

Autor: mjr. Ing. Németh , Foto: mjr. Ing. Dzubák - Dátum: 19.03.2014
Čítanosť: 5668
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share