Preskocit navigáciu

Medaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATO


Medaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATO

Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej repuliky do Severoatlantickej aliancie sa dnes 3. apríla v Bratislave uskutočnil slávnostný nástup príslušníkov Generálneho štábu OS SR. Medzi hosťami bol aj náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálporučík Marián Áč, náčelníci štábov GŠ a velitelia a zástupcovia operačných veliteľstiev a útvarov priamo podriadených generálnemu štábu.

V úvode slávnostného nástupu zástupca náčelníka Oddelenia plánovania personálu Štábu pre podporu operácií GŠ podplukovník Ján Plinta prečítal rozkaz náčelníka GŠ OS SR k 10. výročiu vstupu SR do NATO.

S príhovorom vystúpil aj náčelník GŠ OS SR generálporučík Peter Vojtek, v ktorom zdôraznil význam nášho členstva v tomto spoločenstve demokratických štátov na pozadí dôležitých míľnikov, ktoré členstvu predchádzali.

„Vzťahy s partnermi v rámci Severoatlantickej aliancie významným spôsobom ovplyvňujú proces transformácie a modernizácie ozbrojených síl SR aj v súčasnosti tak, aby boli modernými a kompatibilnými silami podľa požiadaviek NATO. Vojenská spolupráca má rozmanité podoby, pričom vo všeobecnosti sa sústreďuje na oblasť skvalitňovania velenia a riadenia, odbornej prípravy a výcviku príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl SR, krízového manažmentu, spolupráce pri zabezpečovaní zdokonaľovania jazykovej pripravenosti, ako aj ďalších oblastí podľa aktuálnej potreby,“ povedal vo svojom vystúpení. Výborné splnenie úloh v operáciách pod velením NATO je podľa Vojteka tým najlepším dôkazom toho, že Slovenská republika si plní záväzky voči Severoatlantickej aliancii ako plnoprávny člen a dôveryhodný partner.

„Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí osobne prispeli k budovaniu ozbrojených síl počas obdobia desiatich rokov nášho členstva. Som presvedčený, že každodennou prácou v prospech rozvoja našich ozbrojených síl a obranyschopnosti Slovenskej republiky nadväzujeme na svedomitú prácu našich predchodcov. Každý jeden príslušník nesie na pleciach zodpovednosť za plnenie úloh súvisiacich s naším plnoprávnym členstvom v Severoatlantickej aliancii,“ povedal náčelník GŠ Peter Vojtek.

Na záver príhovoru generálporučík Vojtek vyslovil želanie, aby zodpovednosť a profesionalita, ktoré si súčasnosť vyžaduje, boli neustálou výzvou v profesionálnej vojenskej kariére každého príslušníka Ozbrojených síl SR. „Som presvedčený, že s plnením nášho poslania a povinností vyplývajúcich z nášho členstva v NATO, sa aj v budúcnosti vyrovnáme s odhodlaním a so cťou, tak ako počas uplynulých desiatich rokov,“ uzavrel generál.

V rámci programu dnešného slávnostného nástupu náčelník GŠ Vojtek odovzdal vybraným príslušníkom OS SR Pamätné medaily ministra obrany SR k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie.


Medaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATOMedaily ministra obrany k 10. výročiu vstupu SR do NATO

Autor: OOd NGŠ , Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 03.04.2014
Čítanosť: 4770
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share