Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT III


Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT III

     Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT III sa uskutočnilo 2. apríla v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín.
    

     Po úvodných slovách veliteľa ÚLZ OS SR plukovníka gšt. Ing. Jána Žarnovického vystúpil riadiaci zamestnania major Ing. Maroš Ondreják, ktorý privítal všetkých príslušníkov ÚaZ RO 02, oboznámil ich s programom zamestnania a následne vyhodnotil stav plnenia úloh od posledného odborného zhromaždenia až po súčasnosť. 
    

     Nosná časť odborného zhromaždenia bola venovaná novému systém tvorby zásob v ZT III, úlohám pri obstarávaní, evidencii a účtovaní v ZT III, kontrolnej činnosť v oblasti PHM, nakladaniu s odpadmi a skladovaniu PHM, kde príslušníci oddelenia riadenia ZT III ÚLZ OS SR, ZZ ZT3 Zem. Kostoľany a MSÚLog Žilina odbornými prednáškami objasnili a upozornili na niektoré špecifiká v týchto oblastiach ZT III. Na záver náčelník ORZT III vydal prítomným úlohy do ďalšieho obdobia a poďakoval im za aktívnu účasť v diskusii.

     Odborné zhromaždenie prebehlo na požadovanej odbornej úrovni a splnilo svoj účel. Zároveň sa potvrdila potreba pravidelného vykonávania odborných zhromaždení z dôvodu výmeny najnovších informácií a skúseností funkcionárov zodpevedných za ZT III na všetkých stupňoch OS SR a MO SR.


Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT IIIOdborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT IIIOdborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT IIIOdborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT IIIOdborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT III

Autor: mjr. Ing. Maroš Ondreják , Foto: Anna Talánová - Dátum: 02.04.2014
Čítanosť: 5664
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share