Preskocit navigáciu

Pracovná porada k výrobnej opravárenskej činnosti


Pracovná porada k výrobnej opravárenskej činnosti
   Za účasti príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv VaT a za zásobovanie materiálom ZT II a ZT IV v OS SR sa dňa 15. apríla 2014 v priestoroch VÚ 1056 Zemianske Kostoľany uskutočnila pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti.
 
  V úvode náčelník oddelenia riadenia prevádzky a opráv VaT ÚLZ OS SR major Peter Dzubák privítal prítomných zástupcov jednotlivých zložiek na pracovnej porade, oboznámil ich s programom zamestnania a následne pristúpil k plneniu jednotlivých bodov zamestnania.
  
  Vyhodnotil opravárenskú činnosť od poslednej konanej výrobnej porady, rozobral stav a prijal potrebné opatrenia k zníženiu neprevádzkyschopnej techniky vedenej v KTP projektu PRETECH, kde prítomných upozornil, aby venovali väčšiu pozornosť technike zaradenej v KTP (prioritne technike zaradenej do NRF 14 a do 22. mprsk). Kapitán Marián Ďurech (ÚLZ OS SR) oboznámil prítomných o spôsobe zásobovania so spotrebným materiálom pre vojskové opravovne a útvary a zariadenai OS SR. Rotný Marcel Vanko (ÚLZ OS SR) upozornil prítomných na dôležitosť sledovania a vybavovania hlásení a zákaziek na opravu a údržbu VaT v module SAP PM. Prítomným bolo prezentované Nariadenie NGŠ OS SR na vykonávanie opráv služobných osobných motorových vozidiel, NV, autobusov vojskovým spôsobom č. ŠbPO-15-84/2014 a spresnené úlohy, ktoré vyplynuli z pracovného rokovania konaného dňa 8.4.2014 na ÚLZ OS SR.
   Záverom major Peter Dzubák prítomným vydal úlohy do ďalšieho obdobia a poďakoval im za aktívny prístup k zamestnaniu a požiadal prítomných o zabezpečenie maximálneho úsilia pri realizácii opráv PVaT vo vlastnej pôsobnosti a o maximálnu súčinnosť s materiálovými funkcionármi.

Pracovná porada k výrobnej opravárenskej činnostiPracovná porada k výrobnej opravárenskej činnostiPracovná porada k výrobnej opravárenskej činnosti

Autor: mjr.Ing. DZUBÁK , Foto: mjr.Ing. DZUBÁK - Dátum: 15.04.2014
Čítanosť: 5323
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share