Preskocit navigáciu

Rokovanie Redakčnej rady bulletinovej služby


Rokovanie Redakčnej rady bulletinovej služby
     V súlade so Smernicou na prípravu Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2014 sa v dňoch 20. až 22. mája v Ústí nad Priehradou uskutočnilo rokovanie členov redakčnej rady bulletinovej služby.
     Členovia redakčnej rady prerokovali obsah štyroch bulletinov pripravovaných na zverejnenie.  Ing. Ladislav Markó zo SEKO MO SR prezentoval bulletin týkajúci sa prehľadu platných oprávnení na vykonávanie činnosti na VTZ vydaných IP MOSR.       Veľmi zaujímavý materiál predniesol major Štefan Viglaský a Ing. Zuzana Karlubíková zo SMaI MO SR, týkajúci sa inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v príkladoch. Členovia redakčnej rady si prezentáciu vypočuli s mimoriadnym záujmom. Ocenili zrozumiteľnosť materiálu pre širokú odbornú aj laickú verejnosť a hlavne skutočnosť, že autori vysvetlili proces inventarizácie na príkladoch a autorský kolektív pochválili aj za spracovanie vynikajúcej pomôcky pre všetkých, ktorí sú zodpovední za realizáciu inventarizácie majetku. 
      Členov redakčnej rady zaujala problematika, ktorou sa doteraz ešte nezaoberali. Nadporučíčka Andrea Rišianová z Čestnej stráže prezidenta SR predniesla materiál, ktorý sa zaoberá históriou ČS PSR, organizačnou štruktúrou, fungovaním a činnosťou ČS PSR. Bulletin je doplnený množstvom fotografií, ktoré dokumentujú nesporne významnú a zaujímavú činnosť ČS PSR.   
ÚOŠKŠOK nedávno oslávil 10. výročie vzniku, preto pri tejto príležitosti pripravil bulletin, ktorý sa zaoberá prierezom bohatej a náročnej činnosti za 10 rokov fungovania úradu. Obsah bulletinu predniesol Ing. Jozef Pšenák.
     Po zapracovaní pripomienok budú všetky schválené bulletiny uverejnené na intranetovej stránke Úradu logistického zabezpečenia SR v časti BULLETIN.
     Súčasťou programu rokovania redakčnej rady bola aj prezentácia prvej pomoci a resuscitácia pacienta, ktorú prezentovala PhDr. Katarína Majerčíková, PhD. z veliteľstva pozemných síl. S využitím figuríny si každý člen redakčnej rady mohol vyskúšať schopnosť poskytnúť prvú pomoc – dýchanie z úst do úst, či masáž srdca, ktorej efektívnosť a správnosť bola individuálne vyhodnotená prostredníctvom počítača. Členovia redakčnej rady sa najbližšie zídu na rokovaní v septembri 2014.

Rokovanie Redakčnej rady bulletinovej službyRokovanie Redakčnej rady bulletinovej službyRokovanie Redakčnej rady bulletinovej službyRokovanie Redakčnej rady bulletinovej služby

Autor: z.LUKÁČIKOVA , Foto: z.LUKÁČIKOVA - Dátum: 20.05.2014
Čítanosť: 4414
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share