Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SR


Odborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SR
     V priestoroch ÚLZ OS SR v Trenčíne sa v dňoch 28. a  29. mája 2014 uskutočnilo odborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv výzbroje a techniky (VaT) a prevádzky VaT v OS SR.
     Počas prvého dňa zhromaždenia zodpovedných profesionálov privítal zástupca veliteľa ÚLZ OS SR podplukovník Tibor Meliš. Počas druhého dňa prítomných privítal veliteľ ÚLZ OS SR plukovník gšt. Ján Žarnovický.
     Prítomní zástupcovia jednotlivých zložiek sa oboznámili s programom zamestnania a hlavnými bodmi, týkajúcimi sa problematiky opráv a prevádzky VaT v OS SR. Riadiacim dvojdňového dborného zhromaždenia bol náčelník oddelenia riadenia prevádzky a opráv VaT (NORPaOVaT)  ÚLZ OS SR major Peter Dzubák. Pred samotným odprezentovaním tém vykonal písomné preskúšanie vedomostí zodpovedných funkcionárov formou skúšobného testu. Počas dvoch dní príslušníci oddelenia riadenia prevádzky a opráv VaT ÚLZ OS SR, náčelníci vojskových opravovní a príslušník ÚCL MO SR prerokovali mnoho dôležitých tém, napríklad vyhodnotenie opráv PVaT za VR 2013, vyhodnotenie pracovných porád k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti od začiatku nového roka, prioritné riešenie opráv VaT vedenej v KTP s dôrazom najmä na techniku zaradenú v NRF-14 a v 22. Mprsk, stav modulu PM s dopadmi na aplikáciu projektu PRETECH, či aktualizáciu a zosúladenie so systémom v module SAP PM a mnohé ďalšie.
     Na záver sa prítomní oboznámili so smernicami náčelníka GŠ OS SR pre Náčelníka kontrolnej technickej stanice, so smernicou pre skúšobných komisárov zdokonaľovacej odbornej prípravy vodičov a tiež so smernicou NGŠ o prevádzke pozemnej výzbroje a techniky OS SR.
     Major Peter Dzubák prítomným poďakoval za aktívny prístup k zamestnaniu a požiadal ich o zabezpečenie maximálneho úsilia pri realizácii opráv a prevádzky VaT vo vlastnej pôsobnosti a o maximálnu súčinnosť s materiálovými funkcionármi.

Odborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SR

Autor: mjr.Ing DZUBÁK , Foto: mjr.Ing DZUBÁK - Dátum: 28.05.2014
Čítanosť: 4585
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share