Preskocit navigáciu

Taktické cvičenie hasičských jednotiek FIRE-RESCUE-COOPERATE 2014


Taktické cvičenie hasičských jednotiek FIRE-RESCUE-COOPERATE 2014
Havária cisternových automobilov s následným únikom PHM a požiarom, ktorý bezprostredne ohrozoval okolitú automobilovú techniku a priľahlý lesný porast, bol námetom taktického cvičenia hasičských jednotiek FIRE-RESCUE-COOPERATE 2014, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. mája 2014 v priestoroch VÚ 1056 Zemianske Kostoľany.
Počas cvičenia, ktoré sa uskutočnilo na základe dlhodobej spolupráce v oblasti ochrany pred požiarmi a podpísaných dohôd o spolupráci medzi MO SR a MV SR – Prezídiom HaZZ, bola preverená činnosť strážnej hliadky parku techniky a činnosť dozorného útvaru, ako i činnosť preberania hlásenia o udalosti a následného vyhlásenia požiarneho poplachu. Ďalej boli preverené systémy vyrozumenia a účinnosť traumatologického plánu.
Zriadený riadiaci štáb cvičenia riešil problémy kompatibility rádiového spojenia medzi zasahujúcimi hasičskými jednotkami, sústredenie potrebného množstva penotvorných prostriedkov s predpísanou zásobou na dobu hasenia 10 min., vyhľadávanie záložného zdroja požiarnej vody a jej doprava na požiarovisko, vytvorenie záloh na striedanie zasahujúcich hasičov pracujúcich s použitím autonómnej dýchacej techniky v ochranných odevoch proti sálavému teplu, sústredenie potrebného počtu dýchacej techniky a pod.. 
Hlavnými rozhodcami cvičenia boli zástupcovia KR HaZZ Trenčín a VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, v spolupráci s hlavným inšpektorom požiarnej ochrany MO SR Ing. Attilom Molnárom a  Ing. Evou Šedivou z ÚLZ Trenčín, ktorí sa presvedčili o profesionalite, vycvičenosti a príprave na ostré nasadenie zasahujúcich hasičských jednotiek. Téma a  ciele cvičenia boli splnené v plnom rozsahu bez nedostatkov.

FIRE-RESCUE-COOPERATE 2014FIRE-RESCUE-COOPERATE 2014FIRE-RESCUE-COOPERATE 2014FIRE-RESCUE-COOPERATE 2014

Autor: nrtm. Ing. Roman Mikula , Foto: Ing, Lenka Cmarková - Dátum: 20.05.2014
Čítanosť: 10358
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share