Preskocit navigáciu

Pracovná porada k výrobnej a opravárenskej činnosti


Pracovná porada k výrobnej a opravárenskej činnosti
V priestoroch VÚ 8009 Martin sa dňa 18. júna 2014 uskutočnila pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti za účasti príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv VaT a za zásobovanie materiálom ZT II a ZT IV v OS SR.
 
V úvode pracovnej porady privítal náčelník oddelenia riadenia prevádzky a opráv VaT ÚLZ OS SR major Peter Dzubák prítomných zástupcov jednotlivých zložiek, oboznámil ich s programom zamestnania a následne pristúpil k plneniu jednotlivých bodov zamestnania. V rámci programu vyhodnotil opravárenskú činnosť od poslednej konanej výrobnej porady a stav neprevádzkyschopnej techniky vedenej v KTP projektu PRETECH. Upozornil prítomných, aby venovali väčšiu pozornosť technike zaradenej v KTP (prioritne technike zaradenej do NRF 14 a do 22. mprsk ).
Kapitán Marián Ďurech a kapitán Ján Vlk (ÚLZ OS SR) oboznámili prítomných o spôsobe zásobovania ND a spotrebným materiálom pre vojskové opravovne a útvary a zariadenia OS SR. Rotný Marcel Vanko (ÚLZ OS SR) upozornili prítomných na dôležitosť sledovania a vybavovania hlásení  a zákaziek na opravu a údržbu VaT v module SAP PM.  
 
Na záver stretnutia major Peter Dzubák prítomným vydal úlohy do ďalšieho obdobia, zdôraznil dôležitosť a prioritu vykonávania opráv PVaT vojskovým spôsobom, poďakoval im za aktívny prístup k zamestnaniu a požiadal prítomných o zabezpečenie maximálneho úsilia pri realizácii opráv PVaT vo vlastnej pôsobnosti a o maximálnu súčinnosť s materiálovými funkcionármi.

Pracovná porada k výrobnej a opravárenskej činnostiPracovná porada k výrobnej a opravárenskej činnosti

Autor: major Peter Dzubák , Foto: major Peter Dzubák - Dátum: 18.06.2014
Čítanosť: 4209
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share