Preskocit navigáciu

Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech


Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech

Vyčlenení príslušníci slovenskej vojenskej polície odchádzajú na medzinárodné cvičenie mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBn), Sharp Lynx 2014, ktoré sa v dňoch 22. až 30. septembra uskutočňuje vo výcvikovom priestore Armády Českej republiky Březina, neďaleko Vyškova.
Mnohonárodný prápor pod poľským velením, ktorého súčasťou sú ďalej vojenskí policajti z Českej republiky, Chorvátska a Slovenska vznikol ako odozva na požiadavku z pražského samitu NATO v roku 2002. Cvičeniu Sharp Lynx 2014 predchádzali v tomto roku dve spoločné cvičenia príslušníkov štábu mnohonárodného práporu. Prvé koncom apríla v Centre výcviku Lešť. Podľa jedného z autorov scenára spomínaného cvičenia majora Jozefa Šoltýsa jeho cieľom bolo zladiť činnosť štábu mnohonárodného práporu v plánovacom a rozhodovacom procese. Aby na základe úspešného zvládnutia tejto etapy prípravy splnili úlohy operačného plánovania a následne naplánované úlohy aj splnili. „ Pri celom procese sme sa snažili využiť spôsobilosti jednotlivých krajín, ktoré v uplynulom období získali aj pri plnení úloh medzinárodného krízového manažmentu v rôznych operáciách a misiách. V poslednom období najmä v operácii ISAF v Afganistane,“ pripomína major Šoltýs. Ďalším cvičením bola v polovici mája príprava v priestoroch simulačných technológií Akadémie obrany v Brne. V ňom sa precvičovala predovšetkým správna reakcia príslušníkov štábu práporu na jednotlivé simulované incidenty.
Hlavnou úlohou cvičenia Sharp Lynx 2014 v Čechách je dôsledná príprava príslušníkov štábu mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO na pripravované certifikačné cvičenie, ktoré sa uskutoční v rámci cvičenia mnohonárodného zboru NATO Sever-východ (MNC NE) Compact Eagle 2015 v poľskej Varšave. Jeho dôležitosť zvýrazňuje aj skutočnosť, že v roku 2015 končí platnosť certifikátu Combat Ready pre mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO.


Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do ČiechVojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do ČiechVojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do ČiechVojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do ČiechVojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech2Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech2Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech2Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech2Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech3Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech3Vojenskí policajti odchádzajú na cvičenie do Čiech3

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 22.09.2014
Čítanosť: 5113
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share