Akčná jeseň


Akčná jeseň

Táto jeseň je pre tím pplk. Korycha – Odbor medzinárodných presunov a prepravy, tranzitov a dopravnej infraštruktúry ÚLZ OS SR – predovšetkým oddelenia medzinárodných presunov a prepráv – v znamení množstva prepráv, ktoré je potrebné v požadovanom rozsahu zabezpečiť.

Celý rozsah plnených odborných úloh začal už v mesiaci august, kedy bol v dňoch 24.-25.8.2014 zabezpečený nákladný let s materiálom (11 ks kontajnerov a 1 ks nákladného vozidla Aktis) vracajúcim sa z operácie ISAF v Afganistane. V rámci tohto letu bolo prepravených bezmála 70 ton materiálu, pričom malá časť voľnej kapacity letu bola ponúknutá pre niektorú z krajín NATO pôsobiacich v tejto náročnej operácii. Nakoniec túto kapacitu – samozrejme s ohľadom na zdieľanie letových hodín a pomeru celkových nákladov na zabezpečenie letu využilo Francúzsko.

Tento nákladný let bol jeden z množstva nákladných letov, kedy medzinárodné letisko v Bratislave hostilo nákladné lietadlo typu Antonov AN-124 RUSLAN. Ďalší z nich je plánovaný v závere mesiaca september, kedy bude prepravené z vojenskej leteckej základne v KANDAHÁRE (AFG) späť na územie SR obdobné množstvo výzbroje, techniky a materiálu.

Nemenej významnou vojenskou operáciou, v ktorej prospech budú zabezpečované prepravy v mesiaci september je UNFICYP. V pláne je realizovať štyri osobné lety s využitím osobného lietadla vzdušných síl Armády Českej republiky – Airbus A319 CJ.

Zároveň je plánovaný jeden nákladný let s materiálom určeným pre potreby vojenskej operácie UNFICYP. Tento bude zabezpečený taktiež s využitím leteckej kapacity lietadla typu C-295 CASA vzdušných síl Armády Českej republiky. Viac-menej je to premiérové využitie tohto lietadla našich susedov pre potreby ozbrojených síl SR.

Okrem vyššie uvedených prepráv budú príslušníci oddelenia medzinárodných presunov a prepráv OdMPPaTDI Bratislava ÚLZ OS SR zabezpečovať osobné lety (minimálne dva) v spolupráci s U.S. CENTCOM v rámci plánovaného sťahovania z vojenskej operácie ISAF v Afganistane. Uvedenými letmi budú späť do SR stiahnuté niektoré vojenské spôsobilosti, pričom letecká preprava bude realizovaná priamo z vojenskej leteckej základne v KANDAHÁRE (AFG) späť do SR a to s využitím nákladných lietadiel U.S. Air Force typu C17A Globemaster III.

Vzhľadom na relatívne nízke počty tohto odborného, úzko špecializovaného profesionálneho tímu (päť dôstojníkov a jeden poddôstojník), budú okrem medzinárodných prepráv zabezpečované aj dodávky a colné konania s materiálom U.S. podporných fondov pre potreby a využitie v rámci ozbrojených síl SR.

Zároveň bude zabezpečená cestná preprava leteckých motorov z generálnej opravy mimo územia SR.

Vzhľadom na potreby tohto personálu je jeho časť vyslaná na odborné kurzy pre aplikáciu do komplexného zabezpečenia medzinárodných a strategických presunov a prepráv. V spolupráci s USA sú to kurzy „UMO – Unit Movement Officer“ a „HAZMAT – preprava nebezpečných vecí v špecifických podmienkach ozbrojených síl“ realizované v školiacom stredisku Villseck (DEU).

Ďalej sú to kurzy „M&T Fundamental“, „EVE User“ a „EVE Manager“. Tieto kurzy sú realizované v spolupráci so školou NATO „NCISS – NATO Communication and Information Systems School“ v Latine (ITA). 

Okrem toho sa príslušníci oddelenia zúčastnia rôznych plánovacích konferencií – napr. k sťahovaniu z operácie ISAF a nasadeniu do operácie RS v Afganistane – ktorá sa bude konať v SHAPE – Mons (BEL) alebo plánovacej konferencii k medzinárodnému vojenskému cvičeniu Capable Logistician 2015 v Maďarsku.

Len z útržkov komplexnej činnosti tohto špecifického tímu je jasné, že takmer celé oddelenie medzinárodných presunov a prepráv OdMPPaTDI Bratislava ÚLZ OS SR strávi v teréne. Okrem tejto odbornej činnosti ho čaká previerka „ZBZ – základných bojových zručností“, ktorej sa zúčastnia so svojimi kolegami v rámci celého ÚLZ OS SR na Tureckom Vrchu.Autor: kapitán Ing. Štefan Hojo - Dátum: 22.09.2014
Čítanosť: 5526
Verzia pre tlač

Skočiť na menu