Preskocit navigáciu

Príslušníci ZaSKIS sa opäť zúčastnili Cvičenia NATO Cyber Coalition


Príslušníci ZaSKIS sa opäť zúčastnili Cvičenia NATO Cyber Coalition Doposiaľ najväčšie cvičenie kybernetickej bezpečnosti NATO Cyber Coalition 2014 sa konalo v dňoch 17. – 21. novembra 2014. Cvičenia sa zúčastnilo 28 krajín z celého sveta (viac ako 600 cvičiacich).
Na základe simulovaného geopolitického scenára sa chronologicky vyvíjali udalosti a konflikty medzi fiktívnymi krajinami. Scenáre zahŕňali útoky na mobilné zariadenia, odcudzenie citlivých dokumentov, osobných údajov vojakov a narušenie funkčnosti systému pre riadenie vzdušných operácií.
Cvičenie za Slovenskú republiku koordinoval Národný bezpečnostný úrad, ktorý plnil rolu kontaktného bodu s NATO. Na cvičení sa aktívne podieľali príslušníci novovzniknutej jednotky CSIRT.MIL a ostatní príslušníci Základne stacionárnych KIS Trenčín, ako technický tím Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Od jednotky CSIRT.MIL sa očakávalo hľadanie riešení a prijímanie rozhodnutí v reálnom čase na základe technických analýz útokov. Podstatná bola aj spolupráca s riešiteľmi z ostatných krajín, čo preverilo rýchlosť a účinnosť reakcie vzhľadom k platnej vnútroštátnej legislatíve a medzinárodnoprávnym normám.
Prínosom cvičenia je upevnenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni, precvičenie odborných vedomostí a zručností v oblasti kybernetickej obrany a analýz bezpečnostných počítačových incidentov. Získané vedomosti a skúsenosti budú využité pri plnení úloh obrany kybernetického priestoru Slovenskej republiky v rámci budovania a zabezpečovania kolektívnej obrany členských štátov NATO.

Cvičenie NATO Cyber CoalitionCvičenie NATO Cyber CoalitionCvičenie NATO Cyber CoalitionCvičenie NATO Cyber Coalition

Autor: ZaSKIS , Foto: ZaSKIS - Dátum: 03.12.2014
Čítanosť: 3683
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share