Preskocit navigáciu

Vrátil sa z Londýna a stal sa najlepším čakateľom


Vrátil sa z Londýna a stal sa najlepším čakateľom

V priestoroch posádkového cvičiska Sučany, v podhorí Malej Fatry, 9. decembra vyvrcholila záverečným cvičením príprava nových profesionálnych vojakov, príslušníkov roty základného vojenského výcviku.

Podľa veliteľa roty kapitána Adriána Korobaniča a jeho zástupcu nadporučíka Františka Kantára 24- hodinové cvičenie malo za úlohu zdokonaliť a prehĺbiť u čakateľov znalosti potrebné na prežitie v teréne a pripraviť ich na vedenie boja. Okrem toho preverilo aj ich orientáciu v teréne. Inštruktori a velitelia zistili, ako čakatelia zvládli základné obranné a útočné techniky boja. Plnenie úloh v horskom teréne otestovalo ich psychickú odolnosť a fyzickú zdatnosť.

Absolvovalo ho 158 čakateľov prípravnej štátnej služby (z toho 22 žien). V martinskom prápore výcviku sa pripravovali od 13. októbra. Medzi nimi bolo 129 čakateľov prípravnej štátnej služby a 30 absolventov civilných vysokých škôl, ktorí absolvovali základný vojenský výcvik (okrem jedného, ktorý ho neukončil zo zdravotných dôvodov).

Nadporučík František Kantár konštatuje, že poveternostné podmienky boli prakticky po celý čas kurzu k čakateľom milosrdné. „Okrem pár dní ich sprevádzalo na túto ročnú dobu nadpriemerne teplé počasie. Hádam len dažde na začiatku ich prípravy na Lešti im dali trochu viac zabrať. Bolo cítiť snahu všetkých čo najlepšie zvládnuť základný výcvik, všetky jeho fázy,“ spokojne hovorí zástupca veliteľa roty.

Oceňuje prácu, ktorú s čakateľmi urobili inštruktori. Najviac si pochvaľuje rotmajstrov Martina Bebeja, Stanislava Karaffu, Martina Minka a nadrotmajstra Ľubomíra Medenciho. Najlepším v kurze sa nakoniec stal rodák z Ružomberka vojak Michal Halas, ktorý podľa nadporučíka Kantára dlhodobo dosahoval v kurze, počas všetkých jeho fáz najvyrovnanejšie výkony.
„Na strelnici sme počítali nie jeho zásahy, ale skôr to, keď výnimočne nezasiahol terč,“ s úsmevom poznamenáva nadporučík Kantár. Najlepší vojak prežil uplynulých sedem rokov v Londýne.
„Ťahalo ma to domov. A keď som už na Slovensku, tak robiť niečo zmysluplné. Podľa mňa je to práve vojenská profesia,“ tvrdí vojak Halas. Je pripravovaný ako guľometník pre martinský mechanizovaný prápor. Podľa jeho vlastných slov by sa chcel postupom času dostať k prieskumným jednotkám. Najlepšie vraj k žilinskému piatemu pluku špeciálneho určenia.

Príprava budúcich profesionálnych vojakov sa uskutočnila na základe novelizovaných programov základného vojenského výcviku, do ktorých boli zapracované poznatky a skúsenosti získané počas doterajšieho výcviku, ako aj nové požiadavky zo strany Ozbrojených síl SR. Po úspešnom absolvovaní základného vojenského výcviku budú 12. decembra v Martine za prítomnosti rodinných príslušníkov a pozvaných hostí, slávnostne vyradení. Následne nastúpia na prvé predurčené funkcie v kariére profesionálneho vojaka do svojich materských vojenských útvarov.


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Autor: MO SR - Jozef Žiak , Foto: autor - Dátum: 09.12.2014
Čítanosť: 4473
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share