Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR


Veliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR
         V priestoroch Úradu logistického zabezpečenia OS SR v Trenčíne sa dňa 10. marca 2015 uskutočnilo veliteľské  zhromaždenie veliteľa Úradu logistického zabezpečenia (ÚLZ) OS SR, za prítomnosti hlavných funkcionárov ÚLZ OS SR, náčelníkov odborov, samostatných oddelení a veliteľov priamo podriadených útvarov a náčelníka štábu pre podporu operácií GŠ  OS SR brigádneho generála Daniela Zmeka.

          Cieľom zamestnania bolo oboznámiť príslušníkov ÚLZ a veliteľov PPÚ s plánovanými organizačnými zmenami v ÚLZ vo VR 2015 a plánom prípravy výcviku poddôstojníkov v PPÚ ÚLZ OS SR a s plnením úloh za VR 2014 po jednotlivých oblastiach, ktoré vykonal veliteľ ÚLZ plukovník gšt. Ján Žarnovický.

          Náčelník štábu pre podporu operácií GŠ  OS SR brigádny generál Daniel Zmeko v krátkosti zhodnotil vyhodnotenie ÚLZ za VR 2014 – vyslovil spokojnosť s prácou príslušníkov  a zamestnancov ÚLZ.

          Medzi ďalšie dôležité body patrilo oboznámenie prítomných so zistenými nedostatkami v rámci vykonaných revízií hospodárenia s hnuteľným majetkom a príčinami vzniku nedostatkov, objasnenie systému tvorby, predkladania a realizácie požiadaviek POZ vo VR 2014 s výhľadom na VR 2015 a postupmi a zásadami pri preberaní novoobstarávanej techniky do OS SR.

Súčasťou programu zhromaždenia bola praktická ukážka novozakúpenej techniky a výzbroje z PPÚ ÚLZ v roku 2014.

Pracovné zhromaždenie ukončil veliteľ ÚLZ vyslovením spokojnosti za  priebeh zamestnania a poďakoval za splnenie úloh vo VR 2014.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR

Autor: mjr.Ing. Németh , Foto: mjr.Ing. Németh - Dátum: 10.03.2015
Čítanosť: 3440
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share