Preskocit navigáciu

Jednotky VePBA cvičili v poľných podmienkach


Jednotky VePBA cvičili v poľných podmienkach

            

Na základe Plánu prípravy Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) vo VR 2015 a Plánu prípravy VePBA na mesiac marec 2015 absolvovali v dňoch 17. - 18. marca v priestoroch strelnice Vojenského obvodu Záhorie - časť Turecký Vrch profesionálni vojaci Veliteľstva posádky Bratislava spoločný výcvik v poľných podmienkach z predmetov bojovej prípravy (ZBZ) ako komplexného zamestnania, ktorého súčasťou bolo preskúšanie zo získaných vedomostí a zručností.

 

Výcvik bol zameraný na streleckú, taktickú a zdravotnícku prípravu, s dôrazom na základné bojové zručnosti jednotlivca potrebné pre vedenie boja jednotlivcom a tímom, manipuláciu so zbraňou, streľbu a hádzanie ručných granátov z miesta a za pohybu, poskytovanie prvej pomoci, zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti.

Poskytnutie prvej pomoci ranenému v rámci zdravotníckej prípravy odštartovalo náročné dva dni v poľných podmienkach. Taktickú pripravenosť a manipuláciu so zbraňou si vojaci precvičili počas presunu priestorom nasadenia. Pri  pochode členitým terénom otestovali riadiaci cvičenia tímy v reakcii na kontakt s protivníkom, ale i v boji v zastavanom priestore. Schopnosť správne reagovať na varovné signály a použitie prostriedkov individuálnej ochrany voči radiačnému, chemickému a biologickému ohrozeniu pri prekonávaní kontaminovaného priestoru preverili profesionálov v oblasti RCHBO. V prípade ženijnej prípravy bolo úlohou cvičiacich vyhľadávať a rozpoznávať improvizované nástražné výbušné systémy, resp. IED (Improvised Explosive Device).

Počas druhého dňa príslušníci VePBA absolvovali výcvik, ktorý pozostával zo strelieb z ručných zbraní (pištole vz.82 a samopalu vz. 58) na pevný cieľ vo dne, na skupinový cieľ po fyzickej námahe s prebíjaním zásobníka v obmedzenom čase, na rozptyl a hádzania ručného granátu pod prísnym dohľadom riadiaceho zamestnania podplukovníka Františka Mikloviča.

 

K stopercentnému splneniu cieľov prispeli kvalitne odvedenou prípravou výcviku nielen riadiaci na jednotlivých úsekov ale hlavne odborní garanti dohliadajúci na bezchybný priebeh cvičenia, čo v závere vyzdvihol i zástupca veliteľa VePBA podplukovník Roman Grnáč.


Jednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkachJednotky VePBA cvičili v poľných podmienkach

Autor: npor. Ing. Mgr. Lenka ZVALOVÁ , Foto: VePBA - Dátum: 19.03.2015
Čítanosť: 4604
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share