Preskocit navigáciu

Pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti


Pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti
      V priestoroch VÚ 5728 Martin sa dňa 18. marca 2015 uskutočnila pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti, za účasti príslušníkov ÚLZ OS SR, operačných veliteľstiev OS SR a príslušníkov VÚ 5728 Martin zodpovedných za vykonávanie opráv VaT a za zásobovanie materiálom ZT II a ZT IV v OS SR.

     V úvode pracovnej porady privítal náčelník oddelenia riadenia prevádzky a opráv VaT ÚLZ OS SR major Peter Dzubák prítomných zástupcov jednotlivých zložiek, oboznámil ich s programom zamestnania a následne pristúpil k plneniu jednotlivých bodov zamestnania. Ďalej vyhodnotil opravárenskú činnosť od poslednej konanej výrobnej porady, stav neprevádzkyschopnej techniky vedenej v KTP projektu PRETECH. Podplukovník Martin Ržonca (ÚLZ OS SR) oboznámil prítomných o spôsobe zásobovania náhradnými dielmi (ZT II)  pre vojskové opravovne. Kapitán Ľubomír Feltovič a rotný Marcel Vanko (ÚLZ OS SR) upozornili prítomných na dôležitosť sledovania a vybavovania hlásení a zákaziek na opravu a údržbu VaT v module SAP PM, ich správne a včasné uzatváranie a vyhodnocovanie. Náčelník CMO 5728 Martin major Milan Vídenský vyhodnotil opravárenskú činnosť za mesiace január a február 2015 po jednotlivých pracoviskách VÚ 5728 Martin. Príslušníci operačných veliteľstiev kapitán Miroslav Porubiak (VePS), kapitán Ivan Lasšák (VVzS) predložili prioritné požiadavky na vykonanie opráv a údržby do nasledujúceho obdobia a zároveň spresnili odsuny opravenej techniky z VÚ 5728 Martin. Na záver major Peter Dzubák prítomným vydal úlohy do ďalšieho obdobia a poďakoval im za aktívny prístup k zamestnaniu a požiadal prítomných o zabezpečenie maximálneho úsilia pri realizácii opráv PVaT vo vlastnej pôsobnosti a o maximálnu súčinnosť s materiálovými funkcionármi.


Pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnostiPracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnostiPracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnostiPracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti

Autor: mjr Dzubák , Foto: mjr Dzubák - Dátum: 18.03.2015
Čítanosť: 3076
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share