Preskocit navigáciu

OZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTS


OZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTS

Odborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTS sa uskutočnilo dňa 19.3.2015v priestoroch ÚLZ OS SR Trenčín.

Hlavnou témou odborného zhromaždenia bolo riadenie parkovej služby a vykonávanie KTS v podmienkach OS SR

V úvode odborného zhromaždenia privítal náčelník štábu ÚLZ OS SR podplukovník Martin Stanko prítomných príslušníkov OS SR, zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTS. Následne náčelník oddelenia riadenia prevádzky a opráv VaT ÚLZ OS SR major Peter Dzubák účastníkov oboznámil s programom zamestnania a pristúpil k plneniu jednotlivých bodov.

Nrtm. Mgr. Miroslav Bezděk oboznámil prítomných príslušníkov OS SR so smernicou náčelníka GŠ OS SR pre parkovú službu, doplnkom č. 1 k smernici náčelníka GŠ OS SR pre parkovú službu, smernicou náčelníka GŠ OS SR pre náčelníka kontrolnej technickej stanice a s platnou smernicou MO SR č. 36/2014 o evidencii a schvaľovaní technickej spôsobilosti vojenských vozidiel. Zhromaždenie ukončilo písomné preskúšanie a vyhodnotenie kontrolnej činnosti v OS SR za oblasť parkovej služby a výkon KTS.

Na záver major Peter Dzubák prítomným vydal úlohy do ďalšieho obdobia a poďakoval im za aktívny prístup k zamestnaniu a požiadal prítomných o zabezpečenie maximálneho úsilia pri riadení parkovej služby a vykonávaní KTS v podmienkach OS SR

 


OZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTSOZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTSOZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTSOZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTSOZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTS

Autor: mjr.Ing. Németh , Foto: mjr. Németh - Dátum: 19.03.2015
Čítanosť: 3594
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share