Preskocit navigáciu

Odchod dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky Bratislava


Odchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky Bratislava

Posledný marcový deň bol naozaj výnimočným. Výnimočným preto, že sme sa rozlúčili s tromi kolegami  Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA), zamestnankyňou Jarmilou Sýkorovou, kapitánom Vladimírom Tóthom a kapitánom Františkom Feckom.

31.marca uplynuli presne dve desaťročia, odkedy odchádzajúca zamestnankyňa Jarmila Sýkorová prekročila prah VePBA. Za posledných 20 rokov svojím prínosom výrazne zlepšila chod celého materiálového manažmentu ako aj oddelenia logistiky ako celku. Svojou záslužnou prácou (najmä u zásobovacej triedy II) výrazne prispela k rozvoju spôsobilostí a starostlivosti o zverený materiál vo svojej pôsobnosti.  Aktívnym štúdiom predpisov a legislatívy bola vždy o krok vpred, čím mnohokrát zabránila nesprávnym pohybom  resp. účtovaniu materiálu ako aj jeho uloženiu.

Kariéru v OS SR ukončil na funkcii náčelník Skupiny operácií, pohotovosti a BoPo aj už bývalý kolega kapitán Vladimír Tóth. Profesionálnu púť odštartoval štúdiom na Vojenskej akadémií v Liptovskom Mikuláši vo výzbrojno -  technickom študijnom odbore. V roku 1999 ako dôstojník slúžil u 13.motostreleckej brigády 1. armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR, o tri roky neskôr bol povýšený na zástupcu veliteľa roty logistickej podpory 1. výcvikovej základne VZS Veliteľstva domobrany Veliteľstva pozemných síl OS SR. U Veliteľstva posádky Bratislava pôsobil od roku 2004 ako veliteľ Vojenského výcvikového priestoru Turecký vrch Čestnej stráže OS SR. O štyri roky neskôr bol ustanovený do funkcie náčelníka operačného oddelenia Čestnej stráže OS SR VePBA.

V ten istý deň bol k VÚ 5728 Martin premiestnený náčelník Skupiny personálnej podpory kapitán František Fecko, ktorý bol síce príslušníkom VePBA iba niekoľko mesiacov, ale za ten krátky čas bol vďaka svojej aktivite a dobrým organizačným schopnostiam  neoddeliteľnou súčasťou pracovného kolektívu.

Pri tejto príležitosti zástupca veliteľa VePBA podplukovník Roman Grnáč  v krátkom príhovore poďakoval odchádzajúcim za  dlhodobé vzorné plnenie povinností a stanovaných úloh v prospech OS SR v uplynulých rokoch.  Všetkým poprial veľa úspechov  v ďalšej životnej etape  a ako spomienku odovzdal ďakovné listy a milé spomienkové darčeky s vierou, že  si v budúcnosti nájdu čas na spomienky, ktoré menovaný prežili u VePBA.

Odchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky BratislavaOdchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky BratislavaOdchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky BratislavaOdchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky BratislavaOdchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky BratislavaOdchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky BratislavaOdchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky BratislavaOdchod  dlhoročných príslušníkov Veliteľstva posádky Bratislava

Autor: npor. Ing. Mgr. Lenka ZVALOVÁ, kpt. Ing. Ladislav DANIELOVITS , Foto: npor. Ing. Mgr. Lenka ZVALOVÁ - Dátum: 01.04.2015
Čítanosť: 5476
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share