Preskocit navigáciu

Záverečná fáza prípravy medzinárodného logistického cvičenia Capable Logistician 2015


Záverečná fáza prípravy medzinárodného logistického cvičenia Capable Logistician 2015

Zladenie plánovacích dokumentov, vydanie pokynov k nasadeniu jednotiek, stanoviská hostiteľskej krajiny k reálnej podpore a rekognoskácia priestorov boli hlavnými nosníkmi záverečnej plánovacej konferencie k medzinárodnému logistickému cvičeniu Capable logistician 2015 (CL15).

Táto záverečná fáza prípravy sa konala v priestoroch Ministerstva obrany Maďarských obranných síl v dňoch 13. až 17. apríla v Budapešti. Pripravované cvičenie CAPABLE LOGISTICIAN 2015 na území Maďarska, s rozsiahlou medzinárodnou účasťou, je jedinečným nástrojom napĺňania záväzkov SR voči krajinám aliancie a prispieva k rozvoju štandardizačných úloh v oblasti logistiky. Cvičenie je zároveň nástrojom na prípravu veliteľstva Joint Logistics Support Group (JLSG) pre nasadenie do pripravovanej V4 EÚ BG, ktorá bude v pohotovosti už v prvom polroku 2016 a je najdôležitejším projektom krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti obrany.

Konferencie sa zúčastnilo stopäťdesiat príslušníkov z dvadsiatichšiestich krajín NATO, PfP a zástupcovia vojenských a nevojenských organizácií, ktoré v súčasnej dobe hrajú významnú úlohu pri logistickom zabezpečení nasadzovaných jednotiek. Slovenská strana bola zastúpená príslušníkmi GŠ OS SR, Vojenskej polície, Pozemných síl a Úradu logistického zabezpečenia.

OS SR budú mať počas cvičenia zastúpenie v šiestich funkčných oblastiach. V oblasti koordinácie a riadenia presunov a prepráv (MOVCON MILU) bude Slovenská republika lídrom a v súčinnosti s príslušníkmi ďalších deviatich krajín, participujúcich v tejto oblasti, sa bude významnou mierou podieľať na zabezpečení presunov a prepráv jednotiek, techniky a materiálu vo všetkých fázach cvičenia. Dopravná jednotka z Multifunkčného práporu z Hlohovca, bude po boku amerických, českých a nemeckých vojakov mať na starosti presuny materiálu všetkých zásobovacích tried. V rámci projektu Medzinárodného práporu Vojenskej polície NATO sa cvičenia CL15 zúčastní aj 20 príslušníkov Vojenskej polície, ktorí budú v spolupráci s českými, poľskými, chorvátskymi a maďarskými kolegami policajne zabezpečovať celý priebeh cvičenia a aktívne sa podieľať na podpore všetkých jednotiek v rámci pripraveného scenára. Slovenská republika bude mať zastúpenie aj v riadiacich štruktúrach cvičenia, kde bude obsadzovať kľúčové pozície v rámci veliteľstva JLSG.


III

Autor: GŠ OS SR - pplk. Marcel Janiga , Foto: autor - Dátum: 17.04.2015
Čítanosť: 3414
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share