Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT III


Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT III

           V priestoroch Kultúrneho a metodického centra OS SR Trenčín sa dňa 15. apríla 2015 uskutočnilo odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT III útvarov a zariadení OS SR.

Po úvodných slovách  zástupcu veliteľa ÚLZ OS SR podplukovníka Tibora Meliša vystúpil riadiaci zamestnania major Maroš Ondreják, ktorý privítal všetkých príslušníkov ÚaZ OS SR, oboznámil ich s programom zamestnania a vzápätí kladne vyhodnotil splnenie všetkých úloh, ktoré boli vydané na odbornom zhromaždení v roku 2014.

Následne boli účastníkom zamestnania prezentované prednášky podľa programu odborného zhromaždenia, kde najväčší dôraz bol položený na tvorbu zásob materiálu PHM v OS SR, obstarávanie materiálu ZT III a kontroly užívania hnuteľného majetku v oblasti ZT III. Počas jednotlivých tematických blokov poslucháči aktívne pristúpili k prednášanej problematike a v rámci diskusie mali doplňujúce otázky k prednášaným témam. Počas zamestnania boli rozobrané aj problémové oblasti, ktoré komplikujú vojenským útvarom plnenie úloh.

Všetky hlavné ciele a úlohy zamestnania boli splnené. Jednotlivým zástupcom OS SR boli spresnené a vysvetlené postupy v prednášaných témach. Zároveň sa potvrdila potreba pravidelného vykonávania odborných zhromaždení z dôvodu nutnosti poskytovania najnovších informácií a skúseností funkcionárov zodpovedných za ZT III na všetkých stupňoch OS SR.

Na záver zamestnania vydal náčelník ORZTIII major Maroš Ondreják do ďalšieho obdobia nové úlohy, ktorých splnenie bude mať výrazný vplyv na splnenie rozhodujúcich úloh vo výcvikovom roku 2015 a 2016 a poďakoval všetkým zúčastneným za aktívny prístup v priebehu zamestnania.


Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT IIIOdborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT IIIOdborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT III

Autor: mjr. Ing. Maroš ONDREJÁK , Foto: npor. Ing. Martin MARCHEVKA - Dátum: 15.04.2015
Čítanosť: 3104
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share