Preskocit navigáciu

Začala sa najdôležitejšia fáza cvičenia Slovenský štít 2015 (Slovak Shield 2015)


Začala sa najdôležitejšia fáza cvičenia Slovenský štít 2015 (Slovak Shield 2015)

Medzinárodné cvičenie Slovenský štít 2015 (Slovak Shield 2015), ktoré sa uskutoční na jeseň tohto roka, vstúpilo už teraz do svojej prvej fázy. Komplexný štábny nácvik na strategickej úrovni, ktorý je prvou fázou cvičenia, sa začal dnes v Bratislave, so zámyslom preveriť príslušníkov Generálneho štábu OS SR plánovať operácie s cieľom zvýšiť schopnosť OS SR reagovať na nevojenské a vojenské ohrozenia Slovenskej republiky a NATO.

Komplexný štábny nácvik dnes ráno otvoril prvý zástupca náčelníka GŠ generálporučík Peter Gajdoš. Úvodného predstavenia programu a organizácie komplexného štábneho nácviku sa ujal druhý zástupca náčelníka GŠ generálmajor Pavel Macko, ako riadiaci cvičenia. Témou nácviku je plánovanie operácie na udržanie bezpečnosti a obranu územnej celistvosti SR. Scenár nácviku je vytvorený OS SR, syntetický, založený na umelo vytvorenej krízovej situácii, avšak odzrkadľujúci aktuálne bezpečnostné hrozby a výzvy vo svete a reálne podmienky.

Slovenský štít 2015 predstavuje sériu výcvikových aktivít, založených na spoločnom scenári, ktoré budú ponúkať výcvikové príležitosti pre všetky úrovne velenia a riadenia OS SR. Cvičenie Slovenský štít 2015 reflektuje na súčasné ohrozenia, na ktoré sa musia OS SR v krátkodobom a strednodobom horizonte pripravovať. V rámci plánovaných aktivít, zahrnutých do tohto cvičenia, budú mať veliteľstvá a štáby OS SR na všetkých úrovniach možnosť precvičiť svoje schopnosti plánovať a vykonávať nielen nevojenské operácie spojené s odstraňovaním následkov ekologických a humanitárnych incidentov, ale aj možnosť plánovať a vykonávať bojové operácie v predpokladanom konflikte pri obrane Slovenskej republiky s využitím podpory členských krajín NATO.

Cvičenie Slovenský štít 2015 sa uskutoční v štyroch na seba nadväzujúcich fázach, zahŕňajúcich široké spektrum výcvikových foriem na všetkých úrovniach velenia a riadenia OS SR, v rámci ktorých sa velitelia, štáby a cvičiace vojská precvičia v plnení možných asymetrických aj vojenských úloh pri postupne narastajúcej kríze a ohrození Slovenskej republiky.
V záverečnej fáze tento cyklus vyvrcholí taktickým medzinárodným cvičením na území Slovenskej republiky, ktorého účastníkmi budú, okrem Ozbrojených síl Slovenskej republiky, aj Ozbrojené sily Poľskej republiky, Maďarska, Českej republiky a USA.

Cieľom cvičenia bude:
- precvičiť schopnosť OS SR vykonávať podporu a asistenčné úlohy v prospech orgánov štátnej správy a verejnej moci v reakcii na nevojenské ohrozenia SR,
- precvičiť schopnosť OS SR reagovať na vzniknuté vojenské ohrozenia SR s podporou členských krajín NATO,
- precvičiť a preveriť schopnosť veliteľov a štábov plánovať a vykonávať operácie na taktickej úrovni a implementovať medzinárodnú podporu členských krajín NATO,
- precvičiť bojové zručnosti jednotlivcov a taktické spôsobilosti jednotiek pri príprave a vykonávaní bojových činností a operácií,
- precvičiť plnenie úloh aktivácie a uvádzania do pohotovosti vybraných útvarov a jednotiek.


IIIIIIIIIIIIIII

Autor: OOd NGŠ , Foto: MO SR - Mgr. Michal Psota - Dátum: 20.04.2015
Čítanosť: 3685
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share