Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SR


Odborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SR

      V dňoch 25. a 26. mája 2015 sa v priestoroch ÚLZ OS SR v Trenčíne uskutočnili odborné zhromaždenia za účasti príslušníkov OS SR, zodpovedných  za riadenie opráv PVaT a prevádzky PVaT v OS SR. V prvý deň zhromaždenia prítomných privítal veliteľ ÚLZ OS SR plk. gšt.  Ing. Ján ŽARNOVICKÝ. Ďalší deň účastníkov zhromaždenia privítal zástupca veliteľa ÚLZ OS SR pplk. Ing. Tibor MELIŠ. Prítomní zástupcovia jednotlivých zložiek sa oboznámili s programom zamestnania a hlavnými bodmi, týkajúcich sa problematiky opráv a prevádzky PVaT v OS SR.

      Riadiacim odborných zhromaždení bol náčelník oddelenia riadenia prevádzky a opráv VaT (NORPaOVaT)  ÚLZ OS SR mjr. Ing. Peter DZUBÁK. Odborného zhromaždenia sa zúčastnil zástupca ÚCL MO SR Ing. Anton ČINTALÁN – garant modulu PM

     V prvý deň zhromaždenia boli prezentované témy ako vyhodnotenie opráv PVaT za VR 2014 a vyhodnotenie pracovných porád k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti od 1.1.2015. Sledovanie a vyhodnocovanie KTP PVaT, oboznámenie sa s návrhom Doplnku č.1 k odbornému usmerneniu náčelníka GŠ OS SR pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti VTaM a Vyhodnotenie kontrolnej činnosti opravárenských jednotiek útvarov a zariadení OS SR v roku 2014 a 2015 boli ďalšími témami. Okrem toho prítomní sa venovali aj systému zabezpečenia vojskových opráv v module SAP PM, prostredníctvom „iw28“ a „iw38“ s dôrazom na vykonávanie opráv a údržby v čo najväčšom počte vojskovým spôsobom za podmienok dodania náhradných dielov či systému zabezpečenia mimovojskových opráv.

      Druhý deň boli na zhromaždení prezentované, okrem iných, aj tieto témy: vedenie KTP v projekte PRETECH, aktualizácia a zosúladenie so systémom v module SAP PM, vyhodnotenie prípravy osôb, výzbroje, techniky a parkov na prevádzku v letnom období za VR 2015 (v zmysle Log-4-1) alebo vyhodnotenie kontrolnej činnosti v OS SR za oblasť prevádzky pozemnej výzbroje a techniky. Prítomní sa oboznámili aj s návrhom Doplnku č.1 ku smernici Náčelníka GŠ OS SR o prevádzke pozemnej výzbroje a techniky OS SR.

     Na záver mjr. Peter DZUBÁK prítomným vydal úlohy do ďalšieho obdobia,  poďakoval im za aktívny prístup k zamestnaniu a požiadal prítomných o zabezpečenie maximálneho úsilia pri realizácii opráv a prevádzky PVaT vo vlastnej pôsobnosti a o maximálnu súčinnosť s materiálovými funkcionármi.


Odborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SROdborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SR

Autor: mjr Dzubák , Foto: mjr Dzubák - Dátum: 25.05.2015
Čítanosť: 3284
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share