Preskocit navigáciu

Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na "Východe"


Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na

V dňoch 13.-17. júla 2015 vykoná Hlavný poddôstojník OS SR šbnrtm. Vladimír Beluš v sprievode veliaceho poddôstojníka pozemných síl šbnrtm. Rastislava Bodnára a veliaceho poddôstojníka vzdušných síl šbnrtm. Petra Kuku pracovné stretnutia v útvaroch a zariadeniach OS SR.

V prvý deň návštevy HPoDa osobne privítali veliteľ plk. Ing. Robert Tóth s veliacim poddôstojníkom nrtm. Rastislavom Matijom "na pôde" Vrtuľníkového krídla Prešov, kde im bola predstavená prostredníctvom prezentácie štruktúra, hlavné úlohy a činnosť VK. Po ukončení krátkej prezentácie HPoD oboznámil zúčastnených s hlavnými problémovými oblasťami v novelizovanom zákone o štátnej službe. V nasledujúcich krokoch HPoD informoval veliteľa VK a veliaceho poddôstojníka VK o možnostiach spolupráce a súčinnosti s výcvikovými inštruktormi Národnej Gardy štátu Indiana pri ďalšom výcviku a vzdelávaní našich PrV počas zavádzania novej leteckej techniky UH 60 Black Hawk do OS SR. Túto informáciu deklaroval na základe osobných poznatkov a ponúknutých dohôd v oblasti ďalšieho vzdelávania a výcviku našich PrV školiacim strediskom NGI v Indianapolise, ktoré získal z posledného pracovného stretnutia v Spojených štátov Amerických, kde sa Hlavný poddôstojník OS SR stretol s Hlavným poddôstojníkom NGI v Indianapolise.

V poludňajších hodinách HPoD prijal veliteľ SVLO spolu s veliteľom výcvikovej roty v priestoroch kasárni SNP. Predmetom návštevy bola spoločná diskusia k pripravovanej reorganizácii a optimalizácii kurzov u SVLO.

V druhy deň svojich pracovných stretnutí HPoD zavítal na pôdu 2.mb v Prešove. Hlavného poddôstojníka OS SR osobne privítal veliteľ 2.mb plk.gšt. Ing. Martin Stoklasa s veliacim poddôstojníkom 2.mb šbnrtm. Miroslavom Ferencom. Po prijatí veliteľom 2.mb nasledovala prezentácia veliaceho poddôstojníka 2.mb, v ktorej v skratke oboznámil HPoD s aktuálnym dianím v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov. Po skončení prezentácie nasledovala diskusia HPoD so zúčastnenými veliacimi poddôstojníkmi zameraná na optimalizáciu kurzov a vysielania do nich, jazykovú prípravu príslušníkov zboru mužstva a poddôstojníkov, pripomienkovanie a inováciu už existujúcich predpisov a služobných pomôcok. Hlavný poddôstojník sa zaujímal aj o názory profesionálnych vojakov k novo pripravovanému zákonu o štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druhy deň svojich pracovných stretnutí HPoD zakončil návštevou Práporu logistickej podpory 2mb, kde ho prijal veliteľ prlog pplk. Ing. Pavol Kobík s veliacim poddôstojníkom práporu logistiky 2.mb.


Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na Hlavný poddôstojník na pracovnej ceste na

Autor: nrtm. Peter Báleš , Foto: autor - Dátum: 15.07.2015
Čítanosť: 6044
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share