Preskocit navigáciu

Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na "Východe"


Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na

Tretím dňom pokračovala pracovná cesta Hlavného poddôstojníka OS SR na PPÚ a PPÚZ na Východe Slovenka. HPoD OS SR zavítal do práporu ISTAR, ktorý sa nachádza v posádke Prešov. Privítal ho zástupca veliteľa práporu mjr. Ing. Dušan Císar a veliaci poddôstojník práporu nrtm. Ing. Igor Peti. Hneď v úvode oboznámili HPoD s činnosťou práporu ISTAR a úlohami, ktoré v súčasnej dobe plní. HPoD informoval o možnosti spolupráce vo výcviku s Národnou gardou štátu Indiana, ktorá bude prerokovaná v mesiaci september počas návštevy veliaceho poddôstojníka Národnej gardy štátu Indiana. Po prehliadke priestorov útvaru a diskusii bola ďalším miestom návštevy HPoD 7. rota RLPS, ktorá je súčasťou práporu RLPS so stálou dislokáciou vo Zvolene. Veliteľ roty kpt. Ing. Vladimír Štouka spolu s výkonným poddôstojníkom jednotky rtm. Štefanom Michalenkom vykonali prezentácii , v ktorej oboznámili prítomných s činnosťou a úlohami roty.
V popoludňajších hodinách sa HPoD spolu s ostatnými presunuli na odlúčené pracovisko 7.roty RLPS Bogota. Veliteľ zmeny rtm. Slavomír Michalík vysvetlil v prezentácií úlohy a poslanie na odlúčenej časti stred Bogota.
Vo štvrtok v ranných hodinách HPoD navštívil SHDO v Michalovciach, kde ho privítal zástupca veliteľa mjr. Šraga a veliaci poddôstojník SHDO nrtm. Marián Chomišák. Na úvod stretnutia v rámci prezentácie bol HPoD oboznámení s plnením úloh SHDO.
Následne HPoD zavítal na 22.mpr Michalovce, kde ho privítali veliteľ práporu pplk. Ing. Ľubomír Rapco, zástupca veliteľa mjr. Ing. Marián Kochan a veliaci poddôstojník práporu nrtm. Ing. Adrián Macko. Po príchode bola vykonaná prezentácia, prostredníctvom ktorej HPoD informovali o činnosti 22.mpr.
V poobedňajších hodinách sa HPoD presunul na 6. rotu RLPS, ktorá patrí do štruktúry práporu RLPS so stálou dislokáciou vo Zvolene. Po privítaní veliteľ roty kpt. Ing. Rastislavom Foľtom a veliacim poddôstojníkom roty nrtm. Radoslavom Mihálom bol HPoD informovaný o činnosti a úlohách roty. Na záver stretnutia si HPOD prezrel priestory odlúčeného pracoviska 6. roty RLPS, kde npor. Ing. Katarína Lehotská oboznámila s činnosťou na pracovisku.
V posledný deň pracovných stretnutia navštívil HPoD 21.mpr v Trebišove. Počas presunu k utvaru si prezrel posádkové cvičisko Veľké Ozorovce. Pri príchode ho privítal náčelník štábu mjr. Ing. Marek Barna spolu s veliacim poddôstojníkom práporu šbnrtm. Danielom Činčárom.
Počas stretnutí u všetkých navštívených útvarov boli hlavnými témami novo pripravovaný zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov. HPoD OS SR sa aktívne zaujímal o reakcie a postoje PrV voči novému zákonu o štátnej službe. Počas diskusie sa rozoberali otázky týkajúce sa ďalšie kariérneho rastu príslušníkov mužstva a poddôstojníkov po prijatí účinnosti citovaného zákona. Na záver pracovného stretnutia Hlavný poddôstojník OS SR oboznámil zúčastnených veliacich poddôstojníkov o pripravovanej optimalizácii a reorganizácii kurzov v Prápore výcviku v nasledujúcom období. Pri každom stretnutí apeloval na veliacich poddôstojníkov na ich osobnú príkladnosť a zlepšenie disciplíny a výcviku jednotlivca, za ktoré zodpovedajú
Zo strany veliteľov a veliacich poddôstojníkov bola táto forma stretnutí zvolená HPoD a veliacimi poddôstojníkmi PS a VzS veľmi oceňovaná z dôvodu informovanosti a prejaveného záujmu informovať najväčšiu skupinu mužstva a poddôstojníkov o zámeroch velenia OS SR a úlohách, ktoré sú dané pre štruktúru veliacich poddôstojníkov.


Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na Hlavný poddôstojník ukončil pracovnú cestu na

Autor: nrtm. Peter Báleš , Foto: autor - Dátum: 20.07.2015
Čítanosť: 4941
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share