Plánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SR


Plánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SR

Výcviková plánovacia konferencia k zladeniu postupov a plánovacích krokov pre výcvik a cvičenia na rok 2016 a k vydaniu pokynov pre spracovanie podkladov do plánu výcviku a cvičení na rok 2017 sa uskutočnila dňa 14 októbra 2015 na Štábe strategického plánovania Generálneho štábu OS SR. Na záverečnej výcvikovej plánovacej konferencií na rok 2016 a úvodnej výcvikovej plánovacej konferencií na rok 2017 sa zúčastnili zástupcovia všetkých zložiek OS SR. V úvode svoju pozornosť venovali účastníci konferencie dekonfliktácií postupov a plánovacích krokov, cieľov, priorít a rozhodujúcich hlavných úloh OS SR v oblasti výcviku a cvičení. Cieľom konferencie bola koordinácia výcvikových aktivít na 4. štvrťrok 2015, uzavretie plánu výcviku na rok 2016, zladenie plánovacích krokov, vydanie pokynov a nastavenie systému k zladeniu postupov a plánovacích krokov pre výcvik a cvičenia na rok 2017.
Výcvikovú plánovaciu konferenciu, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou celkového plánovacieho procesu, riadil Náčelník odboru bojovej prípravy plukovník gšt. Ivan Pach, ktorý v úvode v rámci plánovacieho procesu v oblasti výcviku pripomenul prítomným hlavnú úlohu ozbrojených síl „Hlavnou úlohou ozbrojených síl je zaručovať obranu Slovenskej republiky a bezpečnosť štátu pred vonkajším ozbrojeným napadnutím cudzou mocou a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc,“ poznamenal. V ďalšej časti sa okrem iného venoval primárnemu cieľu výcviku v rámci OS SR, ktorým je pripraviť po odbornej stránke plnohodnotný štáb mechanizovanej brigády, ktorá musí byť schopná plniť úlohy v prospech aliancie NATO.
Neskôr sa ujal slova Náčelník Oddelenia plánovania prípravy Odboru bojovej prípravy podplukovník Ing. Norbert Hrib a predstavil časový plán a plánovacie kroky spojené s cvičeniami MODRÁ VLNA 16 (MOVA16) a SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016 (SLSD16). Následne sa spoločne s mjr. Karolom Herákom venoval účasti OS SR na medzinárodných cvičeniach ANAKONDA 2016, COMPACT EAGLE 2015 a spolupráci s US ARMY EUROPE. Na záver svojho vystúpenia vysvetlil postup pri zaraďovaní národných cvičení do „NATO Military Training and Exercise Programme“. V tejto oblasti sa zameral na objasnenie rozsahu požadovaných informácií a stanovenie kľúčový termínov pre zaraďovanie cvičení do NATO MTEP 2017-2021.
Zamestnanie významným spôsobom prispelo k identifikácií možných problémových oblastí a ich praktického vplyvu na výcvik a cvičenia v OS SR a tým prispelo k zlepšeniu spracovania podkladov do plánu výcviku a cvičení na nasledujúce roky.


Plánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SRPlánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SRPlánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SRPlánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SRPlánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SR2Plánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SR2Plánovacia konferencia na Generálnom štábe OS SR2

Autor: mjr. Marián Sobčák , Foto: J-7 GŠ OS SR - Dátum: 15.10.2015
Čítanosť: 3181
Verzia pre tlač

Skočiť na menu