Preskocit navigáciu

Veliteľsko - štábne cvičenie VePBA


Veliteľsko - štábne cvičenie VePBA

V dňoch 13. až 14. októbra vykonali príslušníci Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) v priestoroch Duklianskych kasární veliteľsko - štábne cvičenie na mapách.

Primárnym cieľom cvičenia bolo precvičiť príslušníkov štábu a veliteľov jednotiek pri riešení hrozby vzniku vnútorných nepokojov ohrozujúcich verejný poriadok  a bezpečnosť štátu v posádke Bratislava v rámci domáceho krízového manažmentu.

Účastníci zamestnania  precvičili  a zladili činnosť pri plánovaní operácie na nevojenské ohrozenia reflektujúce na súčasné geopolitické prostredie a aktuálnu situáciu pri domácom krízovom manažmente.  Používaním aplikovaných vojenských predpisov a doktrín  revidovali svoje plánovacie postupy.

 

Činnosť jednotiek VePBA bola simulovaná pri ochrane a obrane v oblasti hraničného prechodu Bratislava - Rajka v úzkej súčinnosti s  policajným zborom SR, pri ochrane vonkajšieho perimetra dočasného utečeneckého tábora vybudovaného na bývalom letisku vo Vajnoroch, pri ozbrojenom sprevádzaní kolóny vozidiel s humanitárnou pomocou smerujúcich do  dočasného utečeneckého tábora a v neposlednom rade pri odklonení a zamedzení prístupu demonštrantov postupujúcich k dočasnému utečeneckému táboru.

 

Na základe hodnotenia veliteľa VePBA plukovníka Jána Mareka naplánované učebné úlohy a ciele cvičenia, ktoré úzko nadväzovali na vykonané tri štábne nácviky a jeden komplexný štábny nácvik, boli splnené  a vytvárajú predpoklad k úspešnému plneniu úloh príslušníkmi VePBA i v prípade reálneho nasadenia.


Veliteľsko - štábne cvičenie VePBAVeliteľsko - štábne cvičenie VePBAVeliteľsko - štábne cvičenie VePBAVeliteľsko - štábne cvičenie VePBAVeliteľsko - štábne cvičenie VePBAVeliteľsko - štábne cvičenie VePBAVeliteľsko - štábne cvičenie VePBAVeliteľsko - štábne cvičenie VePBAVeliteľsko - štábne cvičenie VePBA

Autor: kpt. Ing. Jiří VRCHOVECKÝ , Foto: kpt. Ing. Jiří VRCHOVECKÝ, npor. Ing. Mgr. Lenka ZVALOVÁ - Dátum: 15.10.2015
Čítanosť: 3073
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share