Preskocit navigáciu

ARRCADE FUSION 2015 TTX


ARRCADE FUSION 2015 TTX

Námetom Cvičenia ARRCADE FUSION 2015 TTX (ARFN15), organizované veliteľstvom Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), bolo precvičiť možnosti nasadenia a plánovania procesov RSOM pre jednotky rýchleho nasadania (Very High Readiness Joint Task Force VJTF). Samotné cvičenie bolo koncepčným experimentom, ktoré preverilo vzájomné prepojenie a koordináciu potrebnú medzi hostiteľskou krajinou (HN), veliteľstvami NATO, jednotkami VJTF a primárne s novo vytvorenými jednotkami NATO pre integráciu síl NATO (Force Integration Units NFIU), ktoré sú v podriadenosti Mnohonárodného veliteľstva Severo-Východ v Štetíne (MNC NE). Veliteľstvo spoločných síl Litovskej republiky hostilo cvičenie vo svojich priestoroch vo Vilniuse v období 19. až 22. októbra 2015.

Námetom cvičenia bolo nasadenie jednotiek VJTF v krátkom časovom slede do oblasti regiónu pobaltských krajín.

Celkom 60 príslušníkov veliteľstva ARRC, MNC NE, veliteľstiev NATO a novo vytvorených NFIU malo jedinečnú možnosť prípravy podkladov, rozpracovania námetov cvičenia a v hlavnej miere prípravy konceptov na hlavnú fázu cvičenia, ktorá bude vykonaná v mesiaci november súbežne s cvičením BALTIC HOST 2015, kde pobaltské krajiny budú cvičiť procesy HNS.

NFIU plnia úlohy koordinácie činností medzi hostiteľskou krajinou a nasadenými jednotkami NATO. Sú kľúčovým nástrojom a konceptom NATO pre rýchle nasadenie a integráciu síl NATO v krátkom časovom horizonte. Slovenská republika po oficiálnom schválení vytvorenia jednotky SVK NFIU, účasťou na týchto cvičeniach a svojim aktívnym prístupom, prispieva k tvorbe koncepčných dokumentov NATO a zároveň pripravuje podklady k vytvoreniu plnohodnotného veliteľstva na území SR.


ARRCADE FUSION 2015 TTXARRCADE FUSION 2015 TTXARRCADE FUSION 2015 TTX

Autor: pplk. Ing. Marcel JANIGA - NFIU , Foto: autor - Dátum: 26.10.2015
Čítanosť: 2865
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share