Preskocit navigáciu

Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák


Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák

V priestoroch Centra simulačných technológií Národnej Akadémie Obrany Poľskej republiky vo Varšave a vo Výcvikovom centre poľskej vojenskej polície v Miňsku Mazowieckom sa od 17. do 27. novembra uskutočňuje medzinárodné štábne cvičenie Compact Eagle-15, ktoré je organizované mnohonárodným zborom severo-východ (MNC NE) NATO s veliteľstvom v Štetíne. Jednou zo zložiek, ktoré sa na ňom podieľajú je aj mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO (MNMPBAT).
Mnohonárodný prápor vznikol na základe rozhodnutia pražského samitu NATO v roku 2002. Na ňom bola odsúhlasená nová stratégia: Dohoda o spôsobilostiach. Jedným z jej výsledkov bolo vytvorenie špecifických jednotiek: NATO Response Force (NRF). S cieľom zvýšiť spôsobilosti Aliancie v oblasti nasaditeľných síl bojového zabezpečenia a bojovej podpory odsúhlasili Poľsko, Česká republika, Slovensko a Chorvátsko (pôvodne sa do projektu zapojilo aj Bulharsko) výstavbu mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO.
Každoročne v jeho riadiacich funkciách rotujú príslušníci spomínaných vojenských polícií. Tento rok je jeho veliteľom Slovák, major Jozef Šoltýs, zástupcom je chorvátsky major Franjo Barunčič a náčelníkom štábu poľský major Marcin Czuprinski. Okrem toho je už štyri roky v pozícii veliaceho poddôstojníka práporu ďalší Slovák, nadrotmajster Miloš Serbin.
Po ukončení cvičenia sa uskutoční už v poradí druhá pravidelná certifikácia príslušníkov štábu mnohonárodného práporu prostredníctvom CREVAL tímu, pretože od predošlej ubehli už tri roky. V spomínanom tíme pôsobí pod velením českého podplukovníka Romana Gavlasa riaditeľ odboru Výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek podplukovník Marián Turanský a ďalší zástupcovia Slovenska.


Vojenským policajtom štyroch krajín velí SlovákVojenským policajtom štyroch krajín velí SlovákVojenským policajtom štyroch krajín velí SlovákVojenským policajtom štyroch krajín velí SlovákVojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák2Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák2Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák2Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák2Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák3Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák3Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák3Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák3Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák4Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák4Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák5Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák5Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák5Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák5Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák6Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák6Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák6Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák6Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák7Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák7Vojenským policajtom štyroch krajín velí Slovák7

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 27.11.2015
Čítanosť: 2770
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share