Veliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SR


Veliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SR

Dňa 9. februára 2016 sa v priestoroch AOS M.R. Štefánika konalo Veliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SR. Jednou z hlavných tém veliteľského zhromaždenia bolo vyhodnotenie plnenia úloh Personálneho úradu OS SR vo výcvikovom roku 2015, kde riaditeľ Personálneho úradu OS SR plukovník Ing. Ivan SÁLAŠI vyhodnotil vo všetkých oblastiach výcvikový rok 2015 .

 

 

Riaditeľ PÚ OS SR vo svojom vystúpení hodnotil splnenie hlavných úloh, vyhodnotil plnenie úloh v jednotlivých oblastiach s dôrazom na plnenie úloh v ťažiskovej oblasti práce s vojenským personálom a stanovil úlohy na výcvikový rok 2016. V závere  vystúpenia poďakoval profesionálnym vojakom a zamestnancom personálneho úradu OS SR za prácu vykonanú v roku 2015.

 

Ako prejav spokojnosti s vykonanou prácou v priebehu výcvikového roka udelil riaditeľ Personálneho úradu OS SR vybraným príslušníkom písomné pochvaly.

 

Aktuálnu tematiku dobrovoľnej vojenskej prípravy v zmysle zákona č. 378/2015 o dobrovoľnej  vojenskej príprave priblížil prítomným plukovník Ing. Tomáš SZALAI vedúci oddelenia personálnej politiky a odmeňovania SEĽUZ.

  

V poobednej časti zhromaždenia predstavil prítomným „Aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie vo svete“ náčelník oddelenia spravodajských analýz J-2 podplukovník Ing. Vladimír STOLÁRIK.  

 

V ďalšej časti programu veliteľského zhromaždenia bola náčelníkom štábu PÚ OS SR podplukovníkom Ing. Róbertom MEŠKOM  prezentovaná tematika „Zmena organizačnej štruktúry PÚ OS SR počas bojovej pohotovosti“. 

 

Na záver zamestnania riaditeľ Personálneho úradu OS SR vyjadril presvedčenie, že veliteľské zhromaždenie splnilo svoje ciele a opätovne poďakoval prítomným za vykonanú prácu, poprial všetkým pevné zdravie, spokojnosť v pracovnom a rodinnom živote.

fffff1f1f1

Autor: pu os sr - Dátum: 10.02.2016
Čítanosť: 4780
Verzia pre tlač

Skočiť na menu