Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádky


Veliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádky

V priestoroch Vojenskej hudby OS SR sa v prvý marcový deň za účasti hlavných funkcionárov Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA), podriadených súčastí a pozvaných hostí uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa VePBA.

Veliteľ  bratislavskej posádky plukovník Ján Marek za prítomnosti 2. zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálmajora Pavla Macka, hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša a podpredsedu rady Klubu generálov SR generálporučíka v.v. Petra Vojteka, vyhodnotil splnenie stanovených cieľov a rozhodujúcich úloh minulého výcvikového roka. Za asistencie náčelníka štábu VePBA podplukovníka Františka Mikloviča objasnili plnenie rozhodujúcich úloh, ktoré pred posádkou stoja v roku 2016. Vyzdvihol takisto skutočnosť, že VePBA plnilo nielen priority náčelníka Generálneho štábu v oblasti domáceho krízového manažmentu ale i otázky súvisiace s mierovým životom.

Pri tejto príležitosti nezabudol plukovník Marek  poďakovať všetkým súčasným i bývalým príslušníkom posádky, za príkladné zabezpečovanie štátno-protokolárnych aktivít ako aj úspešnú reprezentáciu OS SR na rôznych domácich i zahraničných podujatiach, z ktorých spomenieme vystúpenie príslušníkov Čestnej stráže OS SR na Dni ozbrojených síl Českej republiky, Dni ozbrojených síl Maďarskej republiky, Medzinárodnom dni detí s OS SR, pietnych aktoch kladenia vencov ako aj vystúpenia príslušníkov vojenských hudieb na SIAF 2015, otváracom ceremoniály 57. medzinárodnej vojenskej púte v Lurdoch a mnoho iných. Zdôraznil pritom, že príslušníci posádky sa  v čo najlepšej miere snažili splniť stanovené úlohy.

Obsah tém prednášok veliteľského zhromaždenia bol zostavený za účelom obsiahnuť aktuálne myšlienky, ktorými sa veliteľstvo zaoberá. Úvodnú prednášku zameranú na prevenciu kriminality v OS SR a na rozsah spôsobilostí veliteľov počas výkonu štátnej služby prezentoval náčelník Oddelenia pre operácie major Branislav Fraňo. Tematiku výnosu MO SR, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojných súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie, používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate priblížil náčelník Oddelenia pre podporu operácií  kapitán Ladislav Danielovits. Obsah prednášok  druhého bloku vojensko – odbornej tematiky bol taktiež rozmanitý. Vyhodnoteniu činnosti príslušníkov poddôstojníckeho zboru v podmienkach VePBA sa venoval veliaci poddôstojník VePBA štábny nadrotmajster Michal CZŐDÖR. Hosť Ivo Samson z Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií vystúpil s témou Aktuálne zmeny bezpečnostnej situácie vo svete a následne odovzdal slovo náčelníkovi Skupiny personálnej podpory kapitánovi Petrovi Krumpálovi.  Koncepciu výcviku a cvičení v OS SR v rokoch 2016 – 2020 predostrel zástupca veliteľa VePBA podplukovník Roman Grnáč. Bodkou za veliteľským zhromaždením bolo vystúpenie  kapitána Jakuba Kožucha  prezentujúceho tematiku peňažných náležitostí profesionálnych vojakov a zásad ochrany osobných údajov.

Súčasťou veliteľského zhromaždenia bolo i ocenenie dlhoročnej práce náčelníka štábu VePBA podplukovníka Františka Mikloviča udelením pamätnej medaile NGŠ OS SR 3.stupňa (bronzová) a vyhlásenie personálnych rozkazov.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádkyVeliteľské zhromaždenie veliteľa bratislavskej posádky

Autor: npor. Ing. Mgr. Lenka ZVALOVÁ , Foto: rtm. Mgr. Štefan GAZDAGH - Dátum: 03.03.2016
Čítanosť: 4447
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share