Preskocit navigáciu

NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov


NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov

V priestoroch posádkového klubu 2. mechanizovanej brigády pozemných síl v Prešove sa v dňoch 3. a 4. marca 2016 stretli veliaci poddôstojníci všetkých zložiek OS SR na dvojdňovom odbornom zhromaždení Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša. Jeho cieľom bolo vyhodnotenie činnosti štruktúry veliacich poddôstojníkov vo výcvikovom roku 2015.
Program prvého dňa zahájil hlavný poddôstojník informáciami o zákone č. 281/2015 Z.z. a vykonávacích služobných predpisoch týkajúcich sa činnosti štruktúry veliacich poddôstojníkov. Následne odzneli čiastkové vyhodnotenia plnenia stanovených úloh z úrovne veliaceho poddôstojníka pozemných síl štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca a veliaceho poddôstojníka vzdušných síl štábneho nadrotmajstra Petra Kuku. Výsledky dosiahnuté piatym plukom špeciálneho určenia odprezentoval jeho veliaci poddôstojník štábny nadrotmajster Martin Boháčik.
V druhý deň zhromaždenia vykonal prezentáciu o najnovšom dianí v oblasti poddôstojníckych zborov v NATO veliteľ poddôstojníckych kurzov v Škole NATO Oberammergau štábny nadrotmajster Miroslav Dulaj.
Následne sa samotného vyhodnotenia činnosti štruktúry veliacich poddôstojníkov zúčastnil náčelník GŠ OS SR generál Milan Maxim spolu s pozvanými hosťami veliteľom 2. mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR brigádnym generálom Martinom Stoklasom a veliteľom vrtuľníkového krídla vzdušných síl OS SR plukovníkom Róbertom Tóthom.
Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš zameral svoje vyhodnotenie na bilancovanie 10 ročnej činnosti budovania štruktúry poddôstojníkov v OS SR. Vyzdvihol prínos predchádzajúcich hlavných poddôstojníkov pri tvorbe základných dokumentov. Zhodnotil preberanie zodpovednosti veliacich poddôstojníkov za výcvik jednotlivca. Pre lepšie chápanie úlohy veliacich poddôstojníkov dohodol prednášky v kariérnych kurzoch organizovaných pre dôstojnícky zbor AOS v Liptovskom Mikuláši. „Prioritne som sa rozhodol riešiť prípravu prísluškov OS SR v kategórii mužstva a poddôstojníkov v Prápore výcviku Martin s cieľom prehodnotenia foriem, obsahov, náplní a primeranosti kurzov so zameraním na ich dĺžku a opodstatnenosť. V tomto trende pokračujeme plánovaným pracovným stretnutím príslušníkov práporu výcviku a poddôstojníckej akadémie s garantmi vojenských odborností v dňoch 23. a 24. marca 2016,“ zdôraznil hlavný poddôstojník.
Náročné obdobie tvorby dokumentov týkajúcich sa prijatia nového zákona č. 281/2015 Z.z. prinieslo ovocie v podobe posilnenia disciplinárnej právomoci veliacich poddôstojníkov, prelínanie kompetencií veliteľa a veliaceho poddôstojníka pri služobnom hodnotení mužstva a poddôstojníkov ako aj určenie garanta čísla špecializácie 103 – veliaci poddôstojník. Tí sa tak môžu kreovať ako lídri už od stupňa čata. Vyhodnotenie šbnrtm.Beluš ukončil konštatovaním: „Poddôstojnícka štruktúra velenia sa v posledných rokoch plne etablovala v medzinárodnom prostredí, budí autoritu, má svoje miesto a za tak krátku dobu činnosti môžeme s hrdosťou odovzdávať skúsenosti našim partnerom.“ Zároveň sa poďakoval generálovi Maximovi a prítomným veliteľom za podporu aj excelentnú spoluprácu a veliacim poddôstojníkom za kvalitne odvedenú prácu.
Náčelník GŠ OS SR generál Milan Maxim ocenil možnosť opätovného stretnutia s veliacimi poddôstojníkmi. „Desať rokov je dlhá doba. Na pozíciách máme ľudí, ktorí už niečím prešli. Sú zrelí a vedia veliteľom poradiť i oponovať. Preto vzžadujemm, aby sa mojich stretnutí s veliteľmi zúčastňovali aj ich veliaci poddôstojníci. Štábny nadrotmajster Beluš má kanceláriu vedľa mojej. Chodí na všetky porady a má u mňa dvere stále otvorené,“ podotkol v úvode náčelník generálneho štábu. Generál Maxim odslúžil polovicu kariéry v bojových útvaroch, počas pobytov v zahraničí si všimol prínos poddôstojníkov najmä v oblasti výcviku. „Kladiem dôraz na výcvik. Tam vás chcem vidieť,“ vyzval veliacich poddôstojníkov náčelník generálneho štábu. Napriek nedostatku finančných prostriedkov očakáva ich kreatívny prístup pri tvorbe programov výcviku. Rovnako ich žiadal o súčinnosť pri zavádzaní zmien v oblasti výstrojného zabezpečenia a likvidácie nadbytočných skladových zásob. Nezabudol vyjadriť spokojnosť s prípravou vojakov do zahraničných misií. „Čaká nás náročný rok. Napriek tomu verím, že keď sa o rok stretneme, budeme môcť konštatovať splnenie stanovených úloh.“ Ukončil príhovor generál Maxim.
Na záver zhromaždenia náčelník GŠ OS SR generál Maxim na ocenenie výkonu štátnej služby za príkladné plnenie služobných úloh počas rozhodujúcich cvičení a plnenia ďalších úloh vykonávaných vo výcvikovom roku 2015 udelil vybraným profesionálnym vojakom hodnostného zboru mužstva a poddostojníkov „Odznak Náčelníka GŠ OS SR“.
Štábny nadrotmajster Vladimír Beluš pri príležitosti 10. výročia vzniku štruktúry veliacich poddôstojníkov udelil ďakovné listy tým príslušníkom, ktorí sa podieľali na vybudovaní štruktúry veliacich poddôstojníkov v OS SR. Náčelník GŠ OS SR spolu s HPoD OS SR ocenili najlepšieho poddôstojníka vo VR 2015 rotného Ľudovíta Vereša.


NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkovNGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkovNGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkovNGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkovNGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov2NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov2NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov2NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov2NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov3NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov3NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov3NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov3NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov4NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov4NGŠ pri vyhodnotení budovania štruktúry veliacich poddôstojníkov4

Autor: rtm. Mgr. Zuzana MILDEOVÁ , Foto: slob. Vladimír SCIRANKO - Dátum: 08.03.2016
Čítanosť: 2305
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share